Skåne bygger

Länsstyrelsen i Skåne har startat ett projekt för att undersöka hur aktörer på bostadsmarknaden i Skåne tillsammans kan skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Projektet drivs under våren 2010 i form av en seminarieserie, med ambitionen att formulera faktiska svar. Jagvillhabostad.nu deltar såklart! Första seminariet gick av stapeln den 9 mars och hade rubriken Vem bygger vi för?

Seminariet inleddes med ett föredrag av Lena Magnusson Turner, professor i kulturgeografi och forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. Lena behandlade dynamiken på bostadsmarknaden och talade om flyttkedjor och vakanskedjor, byggande för livsstil och vad det får för konsekvenser för dem som inte har råd att efterfråga ett “livsstilsboende”. Hon visade också att ju mindre de kommunala bolagen är, desto större blir andel hyresgäster med socialbidrag och invandrare från fattiga länder i allmännyttans bostäder.

Andra halvan av seminariet utgjordes av diskussion ledd av stadsutvecklaren, skribenten och samhällsdebattören Sabina Dethorey. En panel bestående av Marlene Engström från Riksbyggen Region Syd, Inger Sellers från Malmö stad, Petra Lundh från Hyresgästföreningen, Bo Adling från Sveriges Byggindustrier och Stefan Lindvall från Fastighetsägarna Syd diskuterade behov och efterfrågan, hinder och konkreta idéer för ökat byggande tillsammans med övriga seminariedeltagare. Jagvillhabostad.nu representerades av Fredric Öslöf, ordförande för jagvillhabostad.nu Malmö och ledamot i jagvillhabostad.nu:s styrelse, och Elsa Reimerson, verksamhetschef.

Frågan om huruvida unga är kräsna och bortskämda, och om tjugo flyttar under studietiden “hör ungdomen till”, väckte debatt. Jagvillhabostad.nu tycker inte att motståndet mot ofrivilliga flyttlass och osäkra boendevillkor tyder på för höga förväntningar, snarare visar det på stora systemfel på bostadsmarknaden. Är det några som kommit under för lätt är det väl de som fick ett miljonprogram när de skulle flytta hemifrån, fantastiskt förmånliga priser och lån när de skulle köpa villa och numera kraftigt subventionerat boende i form av ränteavdrag…