“Bostadsbristen är kommunens fel”

Michael Cocozza, VD för Botrygg Bygg AB, går hårt åt Linköpings kommun på Östgöta-Correspondentens debattsida. Cocozza menar att detaljplaner inte anpassats till kundernas efterfrågan och ofta innehåller så mycket av detaljstyrande och kostnadsdrivande bestämmelser att de blir omöjliga att genomföra. Han menar också att det saknas en bestämd styrning mot att prioritera bostadsbyggande.

Det råder bostadsbrist i Linköping. Michael Cocozza menar att detta bland annat beror på att politikerna inte använder sig av kompetensen hos bostadsföretag och fastighetsmäklare, utan låter kommunens tjänstemän “sitta och gissa” om hur bostadsefterfrågan ser ut och vad som behöver byggas i olika områden. Cocozza anser att planeringsmodellen för kommunal mark borde ändras så att den mer liknar den som gäller för privat mark, där det finns en ansvarig byggherre.

Michael Cocozza har gjort sig känd som hyresvärden som bygger hyresrätter när ingen annan gör det, som bygger till låga hyror och som sänkte hyrorna för 2010 redan innan något avtal träffats med allmännyttan – till Hyresgästföreningens jubelrop. Cocozza har dock också hamnat i blåsväder – när han tog in tyska byggarbetare för att pressa ner bygglönerna i Linköping kritiserades han hårt av facket. 

Botrygg Bygg AB bygger och förvaltar både hyresrätter och bostadsrätter. Beståndet var tidigare koncentrerat till Linköping, men bolaget har numera också fastigheter i Norrköping, Stockholm och Göteborg.