Höga priser på små lägenheter väntar

Det börjar bli tjatigt, men det tål att upprepas: De rekordstora barnkullarna från slutet av 1980- och början av 1990-talet är på väg att flytta hemifrån, men det har ingenstans att flytta till eftersom det råder bostadsbrist i allmänhet och brist på bostäder som unga har möjlighet att efterfråga i synnerhet. Ekonomiekot rapporterar att detta kommer att påverka bostadsmarknaden kraftigt, bland annat genom högre priser på små lägenheter.

Ekot har intervjuat Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH och en av författarna till rapporten En flexibel och effektiv bostadsmarknad, som vi tidigare skrivit om (här). Lundström menar att priserna på framför allt små bostäder kommer att pressas uppåt som en följd av det ökade trycket på bostadsmarknaden. Stellan Lundström tror dock inte på att försöka “bygga i kapp”. I stället förespråkar han mer generösa regler för andrahandsuthyrning – fri hyressättning och gynnsamma skatteregler, till exempel.

Nä, jagvillhabostad.nu håller inte med.

Det råder redan i praktiken fri hyressättning på andrahandsmarknaden. Det finns i stort sett ingen kontroll av andrahandsuthyrare, den som hyr i andrahandsuthyrning har en svag ställning och ockerhyror är snarare regel än undantag i exempelvis Stockholm. Hyres- och bostadsrättsinnehavare hyr ut lite som de vill. Villaägarna hyrde inte ut i särskilt stor utsträckning när det var dyrare att äga villa (innan slopandet av fastighetsskatten), och frågan är om ännu mer subventioner för dem som redan har sin bostadssituation ordnad kommer göra dem mer sugna på att ta in inneboende. Dessutom – och detta är viktigt – vill inte unga bo inneboende eller i andra hand. Det är ett osäkert boende utan besittningsskydd och det innebär ytterligare förseningar av ungas samhälleliga etablering.

Andrahands- och inneboendelösningar kan vara ett komplement till en fungerande bostadsmarknad – ett alternativ för en kortare tid eller för akuta behov. Det är inte receptet för att lösa bostadsbristen bland unga eller bostadsbristen generellt. Bostadsbyggandet måste öka, byggprocesserna effektiviseras och byggpriserna sänkas. Dessutom måste ungas perspektiv in i bostadspolitiken. Det är inte okej att konsekvent ignorera efterfrågan hos en femtedel av Sveriges befolkning.