Omfattande bostadsbrist i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholm har nu presenterat resultatet av Bostadsmarknadsenkäten (pdf), som de genomför tillsammans med Boverket. 23 av de 24 Stockholmskommuner som svarade på frågan om bostadsbrist bland unga uppger att de har brist på bostäder för unga. Bostadsbristen i länet kvarstår, och det är framför allt små bostäder (1-2 rum och kök) som saknas.

Bostadsmarknadsenkäten visar också att kommunerna är dåliga på att följa lagen om bostadsförsörjningsansvar. Enligt lagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod, och det är bara 14 av kommunerna som uppfyller det. 3 kommuner har inga sådana riktlinjer antagna över huvud taget.

Bostadsbyggandet förväntas öka under 2010 och 2011, men från en låg nivå. Ungefär 9 300 bostäder kommer att påbörjas 2010, vilket är drygt 2 000 fler än 2009.

– Länsstyrelsen uppskattar att ungefär 80 procent av de planerade byggstarterna blir av vilket skulle innebära cirka 7 400 påbörjade bostäder i år. Det är en välkommen ökning jämfört med förra året då endast 5 100 bostäder påbörjades i länet, säger Elin Blume, utredare vid Länsstyrelsen.