Fler olagliga andrahandsuthyrningar

De allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm har genomfört en specialgranskning för att komma åt felaktigt uthyrda lägenheter. Resultatet: Fyra av tio lägenheter visar sig vara olovligen uthyrda. Det motsvarar en ökning med 28 procent på bara ett år.

“Att ha en bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. Men att hitta bostad är svårt och tidskrävande. Nappar man på en annons om att hyra i andra hand kan det vara 200 till som har anmält intresse inom ett dygn”, säger Vanda Kehr, ordförande för jagvillhabostad.nu Stockholm, till Stockholm City (2010-04-15, sidan 4).

Unga har generellt lägre inkomster och osäkrare anställningsvillkor än andra åldersgrupper, vilket gör att de har svårt att stå sig i konkurrensen. I stället är unga ofta utlämnade till andrahandsmarknaden – där de riskerar överhyror, risiga villkor och en högst osäker boendesituation.

Det är vanligt att personer behåller sina hyreskontrakt trots att de flyttat därifrån, och att förstahandshyresgäster hyr ut i andra hand trots att de inte får. Mikael de Faire, vice vd på Stockholmshem, säger till Dagens Nyheter att han hoppas att antalet olovliga andrahandskontrakt ska minska – men Jouni Mäki, utredare på Familjebostäder, tror att problemet kommer att kvarstå så länge bostadsmarknaden i Stockholm ser ut som den gör.

Också i Malmö ökar problemet med olagliga andrahandsuthyrningar. I Göteborg är problemet inte så utbrett, enligt Göran Leander på Poseidon. Stockholm, Malmö och Göteborg lider alla av en ökande bostadsbrist, och unga människor är ofta hårdast drabbade.