Bostadspolitisk konferens i Dalarna

Igår deltog jagvillhabostad.nu på Dalarna ska växa, en bostadspolitisk konferens anordnad av Dalarnas allmännyttiga bostadsbolag, bostadskooperationen, Hyresgästföreningen och de privata fastighetsägarna i Dalarna. Verksamhetschef Elsa Reimerson höll ett föredrag på seminariet “Vill unga bo i Dalarna?” och diskuterade bostadsbristen med tre unga människor som gärna kan tänka sig att bo i Dalarna.

Det var runt 300 politiker, bostadsbyggare, hyresvärdar och andra intresserade som igår diskuterade bland annat bostäder åt unga i Dalarna. Efter lunch diskuterade riksdagsledamöter och lokalpolitiker från samtliga riksdagspartier frågan under ledning av journalisten Lennart Ekdahl. Debatten rörde sig – som vanligt – till stor del kring dels statens stöd till bostadsbyggande (alliansen är mot, de rödgröna är för) och dels huruvida unga kan bo i sämre lägenheter än andra åldersgrupper (de rödgröna är mot, alliansen är för).

Jagvillhabostad.nu tycker att det kan vara dags att lyfta diskussionen. Bostadssektorn är idag en inkomstkälla för staten, och de subventioner som finns är riktade till bostadsrätter och äganderätter. Hur kan förhållandena jämnas ut, och om staten ska stödja någon form av byggande och boende – hur kan det göras på ett sätt som inte blir dopning av en bransch som redan lider av låg produktivitet och effektivitet, svag konkurrens och konservativitet? Måste vi alltid prata om när 40- och 50-talisterna flyttade hemifrån och bodde i rivningsfärdiga lägenheter utan badrum, eller går det att tänka framåt och fundera på vad (god) standard är, vilka krav som ställs på ett boende och vilka prioriteringar som går att göra för att sänka bygg- och boendekostnaderna?