Framgångsrik lobbyism: Få politiker att presentera era förslag som sina egna

Socialdemokraterna i Stockholms stad och län presenterade idag nya vallöften om bostäder för unga. Bland förslagen fanns temporära lösningar med modulhus och volymelement under exploateringstid av mark, ett förslag som jagvillhabostad.nu drivit hårt den senaste tiden. De stora pengarna ska dock läggas på investeringsbidrag – 500 miljoner kronor 2011, 900 miljoner kronor 2012 och därefter utredning och utvärdering för att öka stödet och göra det långsiktigt.

Hösten 2009 genomförde jagvillhabostad.nu en förstudieSnabba Hus – om hur bra bostäder för unga kan tas fram snabbare, som ett komplement till en ökad nyproduktion och en del av en långsiktig plan för att åtgärda bostadsbristen bland unga. Förstudien har rönt stor uppmärksamhet och stort intresse från båda de politiska blocken. Mats Odell lyfte konceptet i februari, och nu vill alltså Socialdemokraterna inte vara sämre. Temporära bostäder, exempelvis i form av modulbostäder på tillfälliga bygglov, har massor av fördelar – det innebär bostäder snabbt (produktionstider för modulbostäder ligger vanligen på 3-6 månader, att jämföra med ordinarie produktions fleråriga processer), och det är ett bra sätt att använda mark där exploatering är planerad men inte igångsatt så att stadsbyggnaden kommer igång och marken utnyttjas så effektivt som möjligt.

De övriga förslagen som presenterades på dagens pressträff – inventering av tom mark, uppdrag till allmännyttan att ta fram yt- och kostnadseffektiva typhus och att bygga med en större proportion mindre lägenheter, att ha boendekostnad i fokus vid nyproduktion och att bygga efter ungas önskemål – är lovvärda, och förhoppningsvis sätter sossarnas löften press på alliansen att kontra med fler bra förslag. Valet i höst kommer att bli rafflande – en femtedel av de röstberättigade är under 30, och för dem är bostadsbristen ett högst närvarande problem. Samtliga partier måste visa framfötterna och visa hur de tänker lösa bostadsbristen!

Investeringsbidragen då? Ja, det är kanske den största stötestenen i bostadspolitiken just nu. Oppositionen älskar dem, alliansen hatar dem och branschen tycker de är kassa. Jagvillhabostad.nu anser att det finns flera sidor av myntet. Å ena sidan innebär subventioner och bidrag att staten stimulerar i syfte att åstadkomma något som marknaden har svårt att hantera, men som det finns ett behov av, och det kan vara bra. Å andra sidan vill byggbranschen ha långsiktiga spelregler och har allvarliga problem med effektivitet och produktivitet, och en subvention i det läget kan göra att de inte behöver ta itu med effektiviseringar i lika stor utsträckning. Statliga stimulanser måste vara väl anpassade för att främja effektivisering, produktutveckling och ökad konkurrens, och får inte bli en dopning av en lågproducerande och konservativ bransch.

Det råder brist på mindre lägenheter, och det är oftast dyrare per kvadratmeter att bygga mindre eftersom installationstätheten blir högre. Det råder brist på bostäder som unga kan efterfråga, eftersom det lilla som byggs generellt är för stort och för dyrt för att unga ska kunna konkurrera om det. Kan det offentliga göra något åt dessa dilemman ger jagvillhabostad.nu tummen upp, men det kanske är värt att diskutera huruvida investeringsbidrag är den optimala vägen? Diskussionen om neutralitet mellan upplåtelseformerna hade gärna fått ta mer plats i Socialdemokraternas löften för bostadspolitiken.