HSB och Odell i gemensam debattartikel

Förra veckan gjorde HSB gemensam sak med bostadsminister* Mats Odell (KD) i en debattartikel på SvD Brännpunkt. Artikeln framhäver att åtgärder måste vidtas för att få till stånd en bättre bostadsmarknad för alla, och i synnerhet för unga. Åtgärderna som skribenterna har i åtanke handlar framför allt om subventionerat bosparande för unga.

Finansinspektionen (FI) har föreslagit ett bolånetak på 85 procent. Det innebär att den som vill köpa en bostad bara får låna upp till 85 procent av kostnaden och måste pynta in 15 procent i kontantinsats. Svenska hushålls skulder domineras av bostadslån, och FI menar att en alltför hög skuldnivå gör låntagare sårbara om fastighetspriserna sjunker samtidigt som de måste sälja sin bostad. Lånetaket kan enligt FI minska risken för en utveckling där konsumenter utsätts för stora risker och där kredtimarknadens förtroende skadas. Genom att begränsa belåningsgraden vill FI skapa incitament för låntagare att begränsa sin skuldsättning.

HSB och Odell föreslår införandet av ett skattegynnat bosparande för unga, liknande det som finns i Norge, för att möta Finansinspektionens höjda krav. I Norge får unga spara upp till 20 000 norska kronor varje år med 20 procent skatteavdrag, till ett totalt belopp på 150 000 kronor. HSB och Odell vill även att anhöriga till barn och unga ska kunna bidra till det skattegynnade sparandet för sina unga släktingar.

Jagvillhabostad.nu tycker att det kan vara vettigt att minska risken för överbelåning, inte minst bland unga. Samtidigt riskerar kraven på högre kontantinsats att ytterligare försvåra för unga som vill köpa en bostad – och villkoren för att ta banklån är redan nu ganska dåligt anpassade till ungas förutsättningar. Det vore jättebra om fler kunde lägga undan mer pengar, men det är också viktigt att komma ihåg att långt ifrån alla unga har möjlighet att bospara – på egen hand eller med hjälp av föräldrarna. För dem som inte kan eller vill köpa sin bostad är hyresrätten viktig, och det är kanske där krutet borde läggas? Bostadsrätter och villor är ju dessutom redan kraftigt subventionerade.

I sin debattartikel föreslår HSB och Odell även åtgärder som rör hyresrätter, bland annat möjligheterna till till- och frånval som skulle göra det möjligt för unga att välja lägre standard i utbyte mot lägre hyra. Jagvillhabostad.nu välkomnar en diskussion om standard som inte bara handlar om rätten att välja till ett kylskåp i rostfritt, och vi har väldigt goda erfarenheter av att tidigt sammanföra konsumenter och producenter för att prata om prioriteringar och utformning, för att på så vis kunna sänka produktionskostnaderna. Det är dock en smula oroväckande att “lägre standard” är så vanligt förekommande, och ständigt återkommande, när det pratas om bostäder för unga. Vi har jobbat i sextio år för att höja boendestandarden i Sverige och lyckats otroligt bra, varför ska unga bära hundhuvudet för bostadspolitikens och bostadsmarknadens kollaps och dysfunktion?

Mot slutet av artikeln slänger författarna in tillfälliga bygglov för studentbostäder, slopad fastighetsavgift för studentbostäder och möjlighet för lärosäten att tillhandahålla bostäder. Månne har de läst kampanjmaterialet vi tar fram tillsammans med SSCO, GFS, LUS och US och blivit inspirerade?

* Mats Odell skriver under debattartikeln som “andre vice ordförande Kristdemokraterna”. En flådig titel, visst – men i sammanhanget kanske “bostadsminister” hade kunnat passa? Eller, om det inte känns bra, “kommun- och finansmarknadsminister med ansvar för bostadsförsörjningsfrågor”?