Läge för lägenheter!

Idag lanserar jagvillhabostad.nu, SSCO, GFS, LUS och US en gemensam kampanj för att driva frågan om bostadsbristen bland unga och studenter inför valet i höst. Unga och studenter utgör utsatta grupper på bostadsmarknaden – de är inte identiska, eller ens inbördes homogena, men de har mycket gemensamt och överlappar till viss del. Genom att göra gemensam sak med studentkårerna i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala lyfter vi bostadsbristen ännu högre upp på agendan, ställer makthavare till svars och presenterar förslag på lösningar.

Läge för lägenheter har tillkommit för att uppmärksamma den omfattande bostadsbrist som råder bland unga och studenter. Den svåra bostadssituationen skapar inte bara problem för ett stort antal enskilda individer, utan utgör också ett hinder för tillväxt och kompetensförsörjning i Sveriges storstadsregioner. Den 19 september 2010 går svenskarna till val för att rösta till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige. 1,3 miljoner av de röstberättigade – var femte väljare – är under 30 år.

Läge för lägenheter är ett initiativ från jagvillhabostad.nu tillsammans med studentkårerna i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala. Tillsammans samlar vi runt 225 000 studenter och unga bostadssökande. Läs mer om våra tankar och förslag i foldern Läge för lägenheter, som du kan ladda ner här till höger. På kampanjbloggen kan du läsa inlägg från våra organisationer, från unga bostadssökande och studenter, från politiker och från aktörer inom bygg- och bostadsbranschen.