Kommunala bostadsbolag anpassar villkor efter ungas förutsättningar

SABO har tagit fram en rapport om bostadssituationen för unga, där rapporter från Boverket och underlag från andra organisationer sammanställs och kompletterats med telefonintervjuer med allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Unga är en viktig kundgrupp för de kommunala bostadsbolagen, men de bygger i ganska liten utsträckning bostäder riktade direkt till unga. I stället satsar de på andra åtgärder för att förbättra ungas tillgång till bostäder.

Enligt SABO:s rapport betalar unga en högre andel av sin disponibla inkomst för boendet jämfört med andra åldersgrupper, särskilt i storstäderna. Var fjärde ung person klarar inte att betala boendekostnaderna med egna inkomster. Av de kommunala bostadsbolag som intervjuats är det få som bygger nya bostäder speciellt anpassade för ungas ekonomi och efterfrågan. Orsaken som anges är höga produktionskostnader. Många av bolagen fokuserar i stället på att få fram lägenheter till unga och studenter inom det befintliga beståndet, till exempel genom delade kontrakt, särskilda köregler, öronmärkta lägenheter för unga eller bostadsgaranti för studenter.

Villkoren på bostadsmarknaden rimmar ofta illa med ungas förutsättningar. Åtgärder för att jämka hyresvärdars villkor med ungas verklighet är därför nödvändigt. Botkyrkabyggen, allmännyttan i Botkyrka kommun söder om Stockholm, är ett föredöme i sitt arbete med detta – hos Botkyrkabyggen finns till exempel “kompisbokontrakt”, som innebär att det upprättas två likvärdiga kontrakt på en lägenhet. Det gör det lättare att dela lägenhet på lika villkor och gör också att unga kan efterfråga större, dyrare lägenheter utan att behöva redovisa höga inkomster. Botkyrkabyggen har också ändrat sina köregler så att tiden en person varit mantalsskriven i Botkyrka räknas som kötid. En person som är född och uppvuxen i Botkyrka har därmed 18-19 års kötid när det är dags att flytta hemifrån, och det gör att unga botkyrkabor kommer långt fram i kön och har lättare att få bostad genom Botkyrkabyggen.

Det finns fler goda exempel. I Sundbyberg byggs uthyrningsdelar till befintliga lägenheter om till fristående minilägenheter. I Göteborg öronmärks 1 000 lägenheter för unga bostadssökande. I Gävle har allmännyttan byggt om studentbostäder till bostäder för unga mellan 18 och 29 år. Karlstad, Örebro och Östersund har bostadsgaranti för studenter. Stockholm har ju såklart det finfina samarbetet med jagvillhabostad.nu, där omkring 100 lägenheter särskilt riktade till unga ska byggas i Råcksta.