Förtätning diskuteras på GP Debatt

Att det byggs för lite i Göteborg är redan konstaterat. Samtidigt är det som byggs varken yt- eller kostnadseffektivt. Vi behöver en högre markanvändning och befolkningstäthet för att skapa så många bostäder som möjligt i staden.

Tillsammans med YIMBY Göteborg, Fastighetsägarna GFR och Sveriges Byggindustrier Väst stödjer jagvillhabostad.nu Göteborg byggandet av en tät blandstad, där lägenheter i olika upplåtelseformer och prisklasser skapar förutsättningar för människor av olika bakgrund och ålder att bo, mötas och leva.

Det effektivaste sättet att nå en högre markanvändning är att bygga fler våningar och fler lägenheter per våning. Även en satsning på kostnads- och yteffektiva lägenheter ger människor med olika ålder, bakgrund eller ekonomiska förutsättningar möjlighet att etablera sig i nya områden. Det är sådana krafttag staden behöver för att bryta den negativa trenden med stigande bostadsbrist, framför allt bland unga Göteborgare.

 Hela debattinlägget finns att läsa här.