Ungas boendesituation ska uppmärksammas 2011

I regeringens budget för 2011 står att regeringen avser att ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra en analys av ungdomars situation på bostadsmarknaden.

Jagvillhabostad.nu välkomnar initiativet (även om vi redan vet hur det är på bostadsmarknaden). Men i budgeten står också att Ungdomsstyrelsen ska belysa goda exempel från kommuner som aktivt arbetar med att underlätta för ungdomar att skaffa en bostad. Det gillar vi! Goda exempel är bra och det kan inspirera andra kommuner att göra likadant.

Definitivt besked om uppdraget ges i december när Ungdomsstyrelsen får det så kallade regleringsbrevet. Men eftersom jämställdhetsministern, Nyamko Sabuni (FP), talade högt om uppdraget på LSU-konferensen den 29 oktober så hoppas vi att de inte vågar vända i frågan. Jagvillhabostad.nu håller tummarna och uppskattar att ungas boendesituation får fortsatt uppmärksamhet.

Här kan ni läsa om uppdraget (s. 164).