Reinfeldt dömer ut hyresrätter

Idag skriver Dagens Nyheter om hur Reinfeldt dömer ut hyresrätten som boendeform i Stockholms innerstad. Statsministerns resonemang fram till denna slutsats har en speciell logik.

Om jag förstår honom rätt så menar han att hyresrättens attraktivitet gör att den inte fungerar eftersom den kommit att bli en svart handelsvara. Logiken är inte solklar.

Samtidigt försvarar han utförsäljningen av allmännyttan. (Detta trots att hans partikamrater i Stockholm faktiskt erkänt att utförsäljningen gick för långt, samt att den verkar ha en koppling ökad boendesegregation och hushållens ökade belåningsgrad.) Betyder det att han implicerar att utförsäljningen var lika bra eftersom hyresrätten inte fungerar som boendeform och boendesegregationen inte går att påverkar genom bostadsplaneringen? 

En mer rimlig logik är att hyresrätten som bristvara har förstärkts efter utförsäljningen vilket har bidragit till att spä på utvecklingen av hyresrätten som en svart handelsvara. Lösningen är då att bygga mer av det som efterfrågas. Inte att sälja ut hyresrätterna så man slipper se problemet.

Innan debatten fortsätter så måste statsministern förtydliga vad han menar, bland annat genom att svara på frågor såsom:

Vad är Stockholms innerstad? Var går gränserna för var hyresrätten fungerar och inte fungerar?Har stadsplanering och samhällsplanering ingen potential att påverka segregationen?Hur går resonemanget som presenteras i Dagens Nyheter ihop med den uttalade ambitionen att stärka hyresrättens ställning? Gäller det inte Stockholm?