Läs vår artikel om Reinfeldt och hyresrätterna på SVT Debatt

Antingen klickar du här eller så kan du läsa nedan.

BOSTADSPOLITIK Idag skriver Dagens Nyheter om hur Reinfeldt dömer ut hyresrätten som boendeform i Stockholms innerstad (var gränsen nu går). Statsministerns resonemang fram till denna slutsats präglas en oförståelig logik som gör att jag undrar om Alliansen förstår hur viktig bostadsfrågan är för samhällsutvecklingen. Det skriver Danielle Zachrisson, bostadspolitisk samordnare, jagvillhabostad.nu.

I intervjun med DN talar statsministern om för oss hur verkligheten ser ut. På frågan om vad han tycker om principen hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter svarar han:

-Din utgångspunkt är att hyresrätten fungerar som hyresrätt och det gör den inte. Ingen skulle hålla med dig.

Han berättar även för oss att:

-Alla som varit i närheten av Stockholms innerstad vet att hyresrätten som idé inte funkar där. Hyresrätten ska man lämna över till nästa hyresgäst, men i realiteten har det blivit en svart marknad.

Och samtidigt försvarar han utförsäljningarna:

-Det har funnits en efterfrågan från fler att äga sin bostad och den har varit rätt att bejaka.

Vi tycker att dessa uttalanden är viktiga att dissekera eftersom de visar att bostadspolitiken inte är genomtänkt och att departementen, samt politiker nationellt och lokalt, inte verkar pratar med varandra. Det är allvarligt om statsministern inte har förstått vikten av att ha en samlad problembild och kunskap om bostadsmarknadens mekanismer och effekter.

Vår utgångspunkt är att hyresrätten är en boendeform som fungerar, oavsett var i Sverige man befinner sig. Hyresrätten är en flexibel och kräver inga ekonomiska insatser. För unga – som är en otroligt viktig tillgång för storstadsregioner och deras framtida tillväxt – är den optimal.

Att sedan vissa (men långt ifrån alla) använder hyresrätten som en handelsvara är ett symptom på vad som händer när efterfrågan på hyresrätter ökar, samtidigt som utbudet av dem minskar. Ett minskande utbud som har en tydlig koppling till utförsäljning men också till en låg nyproduktion. (Det är konstigt att Reinfeldts partikollegor i Stockholms stad har börjat förstå detta men inte Reinfeldt själv.)

Logiken i att avfärda hyresrätten som boendeform, på grund av att efterfrågan är hög och utbudet lågt, vilket i sin tur bidragit till att skapa en svart marknad, är inte klockren. Med den logiken borde övriga boendeformer som faktiskt bidrar till en omfattande olaglig uthyrning och ockerhyror också avskaffas. Dessutom är det oklart var, statsministern menar att hyresrätten fungerar och inte. Fungerar den i Traneberg, men inte vid Thorildsplan?

Men logiken och resonemangen kanske är symptomatiskt för bostadspolitiken idag. Istället för att gå direkt på grundproblemet – att det byggs för lite – så framhävs allt annat som står till buds. Alltså – istället för att framhäva åtgärder för högre bostadsbyggande, istället för att se hur viktig hyresrätten är för unga, hur viktig den är för alla som inte kan och inte vill äga sitt boende, för arbetsmarknaden och dess flexibilitet, för regionernas tillväxt, för att minska boendesegregationen och så vidare, så väljer man att se problemen med den svarta hyresmarknaden. Något som man tydligen ska få bukt med genom utförsäljningar. Samtidigt är det oklart hur utförsäljningen påverkar hushållens ökade belåningsgrad.

Ibland undrar jag därför om departementen pratar med varandra, om politikerna på nationell och lokal nivå pratar med varandra. Om de vill ha ett tips på ett gemensamt projekt som gör att de pratar lite oftare: bostadsfrågan. Då kanske vi även skulle få se de konsekvensanalyser som professor Roger Andersson påpekar i DN 8/2 saknas idag.

Danielle Zachrisson
Bostadspolitisk samordnare
Jagvillhabostad.nu