Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

I dag släpper Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) en bostadspolitisk rapport. Med hjälp av färsk statistik ges en aktuell bild av läget på Stockholms bostadsmarknad och särskilt då det utsatta läge många studenter är i.

Kötiden är i dag som minst 20 månader för ett korridorrum och drygt två år för en etta med pentry. 43 000 unga förväntas vilja flytta hemifrån i Stockholm de närmaste åren. Trots det påbörjades byggandet av så lite som 63 nya studentbostäder under 2010.

Oscar Lavelid ordförande för SSCO:
– Befolkningstillväxten matchas inte av bostadsbyggandet. Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i Stockholm blir alltmer akut och är ett hinder i vägen för Stockholmsregionens utveckling.
– Vi ser nu att studenter bor allt längre tid i sina studentbostäder. Det är en direkt effekt av att det är så svårt att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden.
– Bostadsbristen kommer inte lösa sig av sig själv. Den måste byggas bort.

Här kan ni läsa hela rapporten.