Hyresgarantin blir kvar men förvärvsgarantin ryker

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har gjort en utvärdering av hyres- och förvärvsgarantin. Intresset för garantierna har varit svagt, men hyresgarantin har ändå fyllt en funktion. Därför föreslår BKN att hyresgarantin finns kvar men att förvärvsgarantin slopas.

Hyresgarantin innebär kortfattat att kommunen, genom staten, går i borgen för dig om du exempelvis har en visstidsanställning men hyresvärden kräver fast anställning. Det förutsätter dock att kommunen har ansökt om denna möjlighet hos BKN.

Det är bra att hyresgarantin får en andra chans. Men nu gäller det att få den fungera bättre. I dagsläget har ingen storstadskommun anslutit sig och i BKN:s rapport står att “det är endast ett fåtal kommuner som aktivt informerar om hyresgarantier till allmänheten”. Det måste det bli ändring på. Fler kommuner måste ansluta sig och informationen måste bli bättre och tydligare.

En idé skulle kunna vara att kommunerna i till exempel Stockholmsregionen ansluter sig och att Stockholm bostadsförmedling gör reklam för garantin på hemsidan.

Förvärvsgarantin innebär kortfattat att staten går i god för dig som låntagare. Den har uppenbarligen inte fungerat och därför är det rimligt att – som BKN föreslår – en ny stödform utreds.

Här kan ni läsa hela BKN:s utvärdering.