Brist på bostäder för unga

Det är fortsatt brist på bostäder för unga. Det konstaterar Boverket i rapporten “Ungdomars boende – lägesrapport 2011”. I rapporten framgår bland annat att drygt hälften av landets kommuner har brist på bostäder unga efterfrågar. En stor ungdomsgeneration etablerar sig nu på bostadsmarknaden och många konkurrerar om de bostäder som efterfrågas av unga.

– Många ungdomar söker sig till storstadsområdena när det är dags att flytta hemifrån och där är det svårt att hitta lägenheter som unga människor kan ha råd med, även om de har en inkomst. säger Ulrika Bensköld som är ansvarig för sammanställningen.

Gå in på Boverkets hemsida för mer information.