Rödgröna vill prioritera kötiden på Boplats Göteborg

I Göteborgsposten kunde man den 24 april läsa att de rödgröna nu vill prioritera kötiden på Boplats. Tanken är att kötiden ska väga tungt och man ska kunna se varför man inte fick någon lägenhet om man söker allmännyttiga bostäder. Privata värdar tvingas dock inte till samma system. Mats Pilhem (V) säger:

– De privata hyresvärdarna kan inte tvinga anpassa sig efter våra regler. Men det ska vara klart för den sökande att man kommer att se varför man inte fick någon lägenhet om man söker kommunalt.

Jagvillhabostad.nu är glada för att frågan om kötid nu är på politikernas agenda. Det går åt rätt håll, men det är fortfarande tråkigt att man inte går hela vägen och sätter kravet på kötid, insyn och transparens för hela Boplats. Vi tror nämligen inte att fastighetsägare kommer att sky Boplats på grund av sådana regler. I Stockholm ansluter sig fler och fler eftersom förmedlingen ger så bra service. Det är det ju det som är lösningen – en bra service! 

Och till er hyresvärdar som hotar med att lämna Boplats om krav på kötid och transparens ställs – kom igen, det borde ligga i alla seriösa hyresvärdars intresse att förmedlingen av bostäder går rätt till, och att bostadssökande känner att det går rätt till.

I maj förväntas yrkande från de rödgröna att komma till kommunstyrelsen. När beslut är fattat kommer troligen en utredning att tillsättas.

Här finns artikel i GP.
Här hittar ni GP:s ledare som är kritisk till kötider.