Strategi för ungas boende i Malmö

Ingen har väl missat Malmö stads strategi för ungas boende som släpptes i februari? Den innehåller en redig bakgrundsbeskrivning och en rad förslag på lösningar. Till övriga kommuner i landet kan vi bara säga: läs och inspireras!

Rapporten hittar du i spalten till höger.