248 000 unga vuxna saknar och efterfrågar egen bostad

Hyresgästföreningen har kommit med en ny undersökning som visar att 248 000 personer mellan 20-27 år saknar och efterfrågar en egen bostad. Det skulle behövas 163 000 bostäder för att möta deras efterfrågan. 39 procent säger att en hyresrätt skulle passa dem bäst. 23 procent säger bostadsrätt och 15 procent eget hus.

Det är föga förvånande siffror med tanke på att mycket lite görs, både från politikernas och branschens sida. Jag deltog tidigare i veckan på ett seminarium där bostadsminister Attefall och NCC:s VD Peter Svensson tydligt sa att intresset för yt- och kostnadseffektiva lägenheter är lågt så länge efterfrågan på stort och dyrt finns. Ansvaret för att bygga yt- och kostnadseffektiva lägenheter la bostadsministern på kommunerna och allmännyttan.

Vad händer då i kommunerna? Självklart skiljer det sig åt mellan Sveriges 290 kommuner, men utförsäljningar är inte ovanliga. De säljer alltså ut de delar av beståndet som motsvarar ungas efterfrågan och regionernas behov. I vissa fall har kommunerna sålt hela allmännyttan. Likaså finns en attityd (eller okunskap) som utgår från att de inte kan påverka utvecklingen i kommunen. Kan det vara så att ren okunskap hindrar bostadsbyggandet i storstäderna och kommunerna? Eller bara nonchalans?

Jag vill inte frånsäga bostadsministern sitt helhetsansvar för situationen, men den snabbaste åtgärden nu är att ta kommunerna i örat och be dem skärpa till sig samt ge dem en utbildning i hur de kan påverka utvecklingen. De sitter trots allt på planmonopolet. Branschen borde få höra “lev upp till ert självutnämnda epitet ‘samhällsbyggare'”.

Eftersom bostadsbristen påverkar unga individers tillvaro negativt, men även samhället i form av lägre tillväxt, så är frågan i hög grad av nationellt intresse.

/Danielle Zachrisson, bostadspolitisk samordnare