Åtgärd för ökad konkurrens

Bostadsminister Attefall (KD) och hans norska motsvarighet, Liv Signe Navarsete, ska kartlägga vilka praktiska hinder som hinns för att få en bättre fungerande bostadsmarknad i Norden. Ambitionen är ökad konkurrens och motverkande av prisökningar.

Läs i DN här.