DO uppmärksammar diskriminering på bostadsmarknaden

I Eskilstuna-Kuriren skriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) idag, 16/5-2011, om diskriminering på bostadsmarknaden. DO driver ett projekt – Vägar till rättigheter – som syftar till att skapa bättre förutsättningar för grupper som är särskilt utsatta för diskriminering att kunna tillvarata sina rättigheter. I veckan samlas flera aktörer i Eskilstuna för att diskutera problemet. Det är viktigt att frågan uppmärksammas.

Mer information om rättigheter på bostadsmarknaden behövs, och aktörer som sitter på verktyg för att motverka diskriminering måste tillämpa dem. Kommuner har till exempel ett viktigt verktyg för att både motverka både diskriminering och känslan av att bli diskriminerad – nämligen transparenta bostadsförmedlingar baserade på registreringstid. I lagen kommunernas bostadsförsörjningsansvar står även att “Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen skall en kommun anordna bostadsförmedling”.

Idag är det bara Kungsbacka, Kungälv, Lomma, Öckerö, Malmö och Stockholm som har kommunala förmedlingar enligt Boverket. I flera fall där kommuner uppger att de har en förmedling rör det sig snarare om att det på kommunens hemsida finns en lista med namn och kontaktuppgifter till olika fastighetsägare. Det kan också handla om att det allmännyttiga bostadsbolaget har en kö där man förmedlar sina lägenheter.

Det innebär att den som söker bostad måste springa eller ringa runt till fastighetsägare för att försöka få en lägenhet. I vissa fall hänvisas man till att ringa varje månadsskifte när de flesta uppsägningarna kommer in. Utbudet är litet och chanserna små, om man inte ständigt sitter i telefon. Ofta är det den som har goda kontakter, eller gott om kontanter, som får bostad.

Jagvillhabostad.nu arbetar för att alla kommuner/regioner ska införa en bostadsförmedling där man förmedlar bostäderna efter registreringstid. Då möjliggörs en planering av sitt bostadssökande och man kan bedöma sina chanser i förhållande till andra bostadssökande, det är ju kötiden som avgör vem som får lägenheten, inte din plånbok eller ditt efternamn.

Ett bra exempel på en dålig förmedling är Boplats Göteborg. Där behöver värdarna inte redovisa på vilka grunder man får en lägenhet. Risken för diskriminering och känslan av att bli diskriminerad är därför stor. Vi förespråkar den modell som finns i Stockholm, där man tydligt ser var man befinner sig och vilka chanser man har.

För seriösa fastighetsvärdar borde transparenta bostadsförmedlingar baserade på kötid vara en självklarhet.