Maria Farväl

Utställningen Maria Farväl gick av stapeln i helgen. Det var en utställning som initierats med anledning av kommande rivning av Maria Ungdomsbostäder som ligger i hörnan Wollmar Yxkullsgatan/Timmermansgatan på Södermalm i Stockholm. 172 små lägenheter, främst avsatta som tillfälliga bostäder för unga, ska rivas.

Bostäderna som rivs kommer att ersättas med nya bostäder i Västertorp, vilket är det minsta att begära. I bästa fall kommer det innebära att antalet lägenheter avsedda för unga går plus minus noll. Ett ännu bättre scenario vore om bostäderna för unga i Västertorp blev fler än de på Södermalm. Men självklart skulle det absolut bästa scenariot vara om bostäderna på Södermalm fick stå kvar samt att det dessutom byggdes nya i Västertorp. Det är fler bostäder för unga Stockholm behöver.

För att visa på behovet av bostäder för unga bidrog jagvillhabostad.nu med en text till utställningen:

68 800 unga mellan 20-27 år saknar och efterfrågar en egen bostads i Stockholms län. Kommande år kommer antalet unga som ska flytta hemifrån att fortsätta öka. Unga står dessutom för en stor del av inflyttningen i länet.

Det är brist på bostäder för unga i nästan samtliga kommuner i Stockholm och det råder även en generell brist på mindre bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Sedan år 2000 har 100 000 hyresrätter ombildats och tillskottet av hyresrätter genom nyproduktion sker inte i motsvarande takt. Dessutom är nyproduktionen sällan riktad till unga.

Det är inte bara studenter som har det ekonomiskt knapert. Unga generellt har haft en svag inkomstutveckling i förhållande till andra grupper. Låga inkomster, lågt eller inget sparat kapital samt osäkra anställningsvillkor försvårar etableringen på bostadsmarknaden.

För många unga blir mötet med Stockholms bostadsmarknad en skakig resa med många flyttar, ofta mellan andra- och tredjehandskontrakt och utvecklingen talar för att läget kommer att förvärras. Lösningen är fler bostäder som matchar ungas efterfrågan och en tryggare andrahandsmarknad!