Fortsatt kritik mot Boplats Göteborg

Jagvillhabostad.nu har i flera år påpekat bristerna med Boplats Göteborg. Systemet är inte transparent vilket ökar risken för diskriminering och känslan av att bli diskriminerad. Här kan ni läsa en artikel vi skrev i GP.

Nu har även SVT Väst har börjat titta närmare på problemen med Boplats.

Om du har upplevt problemen med Boplats, så hör av er till Västnytt.