Hur bygger vi bort bostadsbristen i Göteborg?

I veckan var vi på ett seminarium som Hyresgästföreningen i Göteborg anordnade. Rubriken var Hur bygger vi bort bostadsbristen i Göteborgsregionen?

På plats fanns länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunalråden Owe Nilsson (S) och Martin Wannholt (M), en kommunal tjänsteman samt Botrygg Göteborg AB med flera.

Det var ett intressant seminarium. Länsstyrelsen berättade om bostadsbyggandet och att det inte var tillräckligt. Dock uteslöt de siffrorna som visar att Göteborgsregionen bygger 3,6 bostäder per tusen invånare, vilket kan jämföras med Stockholms 4,1 och Malmös 4,0. Göteborgsregionen måste rycka upp sig rejält!

Tjänstemannen från kommunen pratade om flyttkedjor som lösning på bostadsbristen bland resurssvaga och unga. De berättade att projektet Centrala Älvstaden inte kommer att vara för alla då de utgår från att det är omöjlig att kunna bygga för resurssvaga grupper i det området. En intressant och ärlig hållning från kommunens sida. Dock tråkigt att ambitionen inte är högre. Tjänstemannen menade också att kommunens verktyg för att påverka bostadsbyggandet inte räcker till, dock med brasklappen att han inte var expert på markpolitik. Därför hade det varit intressant att ha en expert på markfrågor på plats.

Politikerna pratade i mångt och mycket om regeringens och statens ansvar för bostadsbyggandet.

Botrygg berättade om sin affärsmodell som möjliggör lägre produktionskostnader. Mycket handlade om smart upphandling. Sådant vill vi se mer av!

Men fick vi svar på frågan hur vi bygger bort bostadsbristen? Nej. Kort sammanfattat så skyller kommunen på regeringen, och regeringen skyller på kommunerna. Tänk om alla parter tog sitt ansvar – då skulle bostadsbyggandet säkerligen komma igång.