Bostadsbyggandet minskar

Sveriges byggindustrier (BI) har rapporterat om en inbromsning av bostadsbyggandet i Stockholm. Vid en jämförelse mellan tredje kvartalet 2011 och motsvarande 2010 så hade bostadsbyggandet minskat med fem procent. Inbromsningen beror enligt BI på konjunkturen – hushållen har helt enkelt en pessimistisk syn på framtiden och köper därför inte nyproduktionen.

BI pekar på vikten av att Stockholm tar hand om nuvarande och blivande stockholmare. De anser att lösningen är bättre planberedskap och snabbare detaljplaneprocesser i kommunerna.

Jo, visst krävs planberedskap och snabbare processer men BI verkar tyvärr inte se sin egen roll. Idag produceras mest stora och dyra bostäder och efterfrågan på dessa bostäder kommer och går i takt med konjunkturen. När ekonomin svajar så väljer hushållen att sitta still i båten.

Efterfrågan på yt- och kostnadseffektiva bostäder är däremot betydligt stabilare. 68 800 unga mellan 20-27 år saknar och efterfrågar en bostad i Stockholm, oavsett konjunktur. Unga står dessutom nästa för hela flyttnettot i regionen. Genom att tillgodose ungas efterfrågan så behöver bostadsbyggandet inte sjunka.

Vi får inte heller glömma att byggherrar i Stockholm sitter på tiotusentals outnyttjade byggrätter. Bara JM har 11 000 byggrätter. “Men vi kan ju inte bygga allt på en gång bara för att planerna är klara. 70-80 lägenheter per år är lagom takt i ett område”, meddelar JM i en artikel i Fastighetstidningen. Vi håller inte med, börja bygg!

Om BI på allvar vill att nuvarande och blivande stockholmare ska kunna bo i regionen så känns det högaktuellt att börja se sin egen roll i byggspelet. Producera bostäder som matchar ungas efterfrågan. Konjunkturen behöver inte vara ett problem.