Bo bra på yngre dar

När bostadsminister Stefan Attefall (KD) väl har tagit sitt förnuft till fånga och infört ett Bo bra på yngre dar-program så vill vi hjälpa honom med hans uttalanden. För att underlätta för oss själva så har vi skrivit om det som äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson (KD) sa när hon lanserade Bo bra på äldre dar-programmet. Det passar förvånansvärt bra:

 

”Regeringen vill med detta uppdrag skapa möjligheter att stimulera kreativitet och nytänkande i planeringsprocesserna för att äldre personer unga ska kunna erbjudas attraktiva och funktionella boendeformer bostäder. Detta ska ske genom arkitekturtävlingar och ett riktat stöd till lokalt programarbete. Stöd ska även lämnas till kommunala initiativ i fråga om enkelt avhjälpta hinder i bostäder och närmiljön för äldre transparenta bostadsförmedlingar.”

 

”Hjälpmedelsinstitutet Boverket ska leda ett program Bo bra på äldre yngre dar som under åren 2010 till 2011 2012 till 2013 ska stödja nytänkande och utveckling av boende för äldre unga.”

 

”De särskilda boendeformerna Bostäder behöver utvecklas för att erbjuda ett tryggt, stimulerande och värdigt boende för personer i olika livssituationer. Det kan handla om att tänka på vad som är bäst t.ex. för personer unga med demenssjukdom, för personer som vårdas i livets slutskede, för dem som behöver rehabiliteringsinsatser eller återhämta sig efter akut sjukdom barn, de som studerar, vill bo själv eller med vänner, eller för dem som behöver en vistelse för kortare perioder bostad för att avlasta anhöriga. Det centrala i planeringen för framtidens äldreboende bostäder måste vara att bostaden och närmiljön ska erbjuda de boende en livsmiljö där det går att känna trygghet, säkerhet, livsglädje och värdighet hela livet.”

 

Varsågod!