Nytt bostadsindex

HSB har tagit fram ett nytt bostadsindex som ska ge en grov fingervisning om kommunernas arbete med bostadsfrågor. Index baseras på planerat byggande, påbörjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga samt riktlinjer för bostadsförsörjning. I topp hamnade Helsingborg och i botten Lindesberg.

1. Helsingborg
2. Täby
3. Höganäs
4. Nyköping
5. Luleå
6. Mölndal
7. Österåker
8. Mark
9. Östersund
10. Kävlinge
11. Lund
12. Borås
13. Laholm
14. Eskilstuna
15. Stockholm
16. Tyresö
17. Vellinge
18. Mora
19. Sundbyberg
20. Lidköping

70. Lindesberg

Indexet omfattar de 70 kommuner med fler än 20 000 invånare som dels uppgett att de i dagsläget har brist på bostadsmarknaden, dels har ett flyttnetto som överstiger 0,5 personer per 1000 invånare. Mindre kommuner och kommuner med bostadsöverskott eller med ett lägre/negativt flyttnetto omfattas inte.

Läs med om bostadsindex här.