Skärpt bostadsförsörjningslag

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) meddelade i Dagens Nyheter att han har för avsikt att skärpa lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Det är ett välkommet initiativ som vi hoppas ska ge resultat.

Men självklart är det inte det enda som behöver åtgärdas, och det var exempelvis Solna stads kommunalråd, Anders Ekegren (FP), inte sen med att kommentera på sin blogg. Även Sveriges kommuner och landsting (SKL) understryker behovet av större statligt ansvar. Vikten av infrastrukturinvesteringar är en återkommande fråga.

Och viktigt att påpeka är även att Ungdomsstyrelsen uppmärksammat bostadsförsörjningslagen i sin rapport om ungas boende. De föreslår en obligatorisk bostadsförsörjningsplan med ungdomsperspektiv. Så nu när lagen ska formuleras ser vi fram emot ett ställningstagande i frågan.