“Utveckla hyresgarantin”

I veckan skrev vi en debattartikel på Dagens Arena. Här, eller nedan, kan ni läsa den.

I dag är vi 248 000 unga som saknar och efterfrågar en egen bostad. Bostadsbristen har gjort att vissa tvingas tacka nej till utbildningar. Andra tvingas ut på en otrygg andrahandsmarknad där de pendlar mellan kompisarnas soffor och svarta kontrakt med oskäliga hyror, eller som SVT Västnytt nyligen rapporterat, så blir unga kvinnor utsatta för sexuella trakasserier när de söker bostad. Det är en ohållbar situation som drabbar såväl enskilda individer som Sveriges tillväxt.

Trots detta handlar i dag bostadspolitiken om att fokusera på personer med bostad. Deras boende subventioneras genom ränteavdrag, rot-avdrag, sänkt fastighetsskatt och avdrag för att hyra ut sin bostad. Om samma kraft lades på personer utan bostad hade situationen sett annorlunda ut.

Låt oss ge några exempel på åtgärder som skulle underlätta för unga bostadssökande:

Trygg och rättssäker andrahandsmarknad. Bostadsbrist i kombination med det faktum att unga är nya på bostadsmarknaden, har få kontakter och referenser gör ofta andrahandsmarknaden till det enda alternativet. Andrahandsmarknaden är dock förknippad med otrygghet och misstänksamhet.

För att motverka de här känslorna behövs serviceinriktade andrahandsförmedlingar med tydlig information om regler för uthyrning. Rättssäkerheten skulle höjas avsevärt samtidigt som fler skulle orka och vilja ta steget att hyra ut. En sådan utveckling måste främjas.

Bo bra på yngre dar. Tyvärr är byggbranschen inte känd för sin förmåga att vara nytänkande. Regeringen är medveten om problemet eftersom de tillsatt ett “Bo bra på äldre dar”-program, som syftar till att få igång en produktutveckling av bostäder för äldre. Motsvarande satsning för unga skulle vara betydelsefullt, eftersom det både bidrar till att skapa fler bostäder för unga men även till att göra bostadsbyggandet mindre konjunkturkänsligt. För unga utan bostad kommer att efterfråga ett hem, oavsett konjunktur.

Inom ramen för projektet skulle en satsning på tillfälliga bostäder även rymmas. Tillfälliga bostäder är ett bra komplement till både reguljära bostadsmarknaden och andrahandsmarknaden samtidigt som de gör att mark utnyttjas effektivare.

Utveckla hyresgarantin. Hyresgarantin ger stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som faller på att de till exempel inte har fast anställning. Eftersom unga ofta har osäkra anställningsvillkor är hyresgarantin en ypperlig åtgärd. Dessvärre har varken Stockholm, Göteborg eller Malmö anslutit sig till garantin. Därför måste det utredas hur hyresgarantin kan utvecklas, förbättras och bli mer attraktiv för kommunerna.

Självklart har även kommunerna ett stort ansvar för lösa bostadsbristen bland unga. Genom sitt planmonopol har de stor makt att påverka vad som byggs och hur mycket som byggs.

Oavsett politisk färg så är fältet fritt för att gå i bräschen för bostadspolitiken och lösa avgörande problem som bostadsbristen bland unga. Än så länge famlas det bara kring skatteavdrag för andrahandsuthyrning eller subventionernas vara eller icke vara.