Pressmeddelanden

Bakom kampanjen Bo bra på yngre dar står ArkitektStudenterna, jagvillhabostad.nu och SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation. Inspirationen kommer från regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar som ska stödja nytänkande och utveckling av bostäder och boendemiljöer för äldre.

– Vi ser gärna att samma typ av uppdrag ges till nytänkande och utveckling av bostäder och boendemiljöer för unga och studenter, säger SSCO:s vice ordförande Martin Sahlin.

– Unga och studenter är en heterogen grupp men gemensamt är att de ofta står utan åratal av ködagar i bostadsförmedlingar och utan större resurser att köpa eller hyra en bostad, säger jagvillhabostad.nu:s bostadspolitiska samordnare Hanna Mörck.

– Bostadsbristen behöver generellt byggas bort, men byggandet behöver även avspegla behoven för unga och studenter, fortsätter Hanna Mörck.

På kampanjens hemsida, bobrapåyngredar.se, finns förutom information om kampanjen även Bostadsspelet. Spelet belyser svårigheterna på bostadsmarknaden för unga och studenter och händelserna i spelet är exempel på faktiska upplevelser.

I kampanjen Bo bra på yngre dar föreslås att följande satsningar ska ingå i regeringsuppdraget:

1. Stöd till arkitekttävlingar och utvecklingsprojekt

2. Stöd till förstudier

3. Stöd till kunskapsbank och nätverk

– Bostadsbyggande består av många olika aktörer som måste samarbeta för att skapa långsiktiga lösningar för samtidens och framtidens behov. Arkitektens kompetens måste värderas som en viktig del i detta, säger ArkitektStudenternas ordförande, Johanna Good.

För att läsa mer om Bo bra på yngre dar och de åtgärder som föreslås kontakta någon av oss eller besök bobrapåyngredar.se.

jagvillhabostad.nu
Kontakt: Hanna Mörck
Bostadspolitisk samordnare
Telefon: 070-301 61 01
E-post: hanna@jagvillhabostad.nu

ArkitektStudenterna
Kontakt: Johanna Good
Ordförande ArkitektStudenterna
Telefon: 073-989 38 60
E-post: johanna.good@arkitekt.se

SSCO
Kontakt: Martin Sahlin
Vice ordförande SSCO
Telefon: 070-899 77 15
E-post: vordf@ssco.se

Kampanjen Bo bra på yngre dar är ett samarbete mellan ArkitektStudenterna, jagvillhabostad.nu och SSCO, Stockholms Studentkårers Centralorganisation. ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och verkar som en nätverks- och intresseorganisation för arkitektstudenter, jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt obunden organisation för unga som vill göra något åt bostadsbristen och SSCO är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen.