Inget fast jobb, inget kontrakt i Nykvarn

Nykvarns kommun vill erbjuda attraktiva boenden för människor i alla åldrar. Men kommunens bostadsbolag AB Nykvarnsbostäder har en uthyrningspolicy som hindrar de flesta unga från att efterfråga de få lägenheter som finns.

Bortsett från att vara “vild och vacker” marknadsförs Nykvarn som en ung kommun. Att den ska betraktas som ung syftar förutom på självständighetsförklarandet 1999 även på att kommunen har unga invånare. 30 procent är nämligen under 20 år, och kommunen räknar med att även i fortsättningen ha en ung befolkning. Detta skrevs år 2002 i den översiktsplan som gäller fram till 2016. Så om nära en tredjedel av kommunen var yngre än 20 för tio år sedan lär en stor del av dem i dagsläget antingen studera eller ha sitt första jobb.

Men de som vill ha sitt första boende här får vända sig till någon annan än Nykvarnsbostäder. Trots Nykvarns vision att alla åldrar ska få bo här säger Nykvarnsbostäder nej till förstahandskontrakt åt dem utan fast anställning. Studiemedel godtas däremot som inkomst – men bara om hyresgästen har tjänstledigt från fast tjänst.

Idag är mer än varannan arbetande i åldern 16-24 tidsbegränsat anställd och det är inte varje dag som vi hör talas om tjänstlediga studenter med fast anställning i botten.

I mars 2010 höll lokalpolitikerna en medborgardialog med kommunens unga i form av en “ungdomschatt” som del i arbetet med Nykvarns framtidsvision för år 2025. En person skrev till beslutsfattarna att de som snart tar studenten kommer att vilja bo i mindre lägenheter med låg hyra. Kommentarerna hon fick av beslutsfattarna var att efterfrågan på bostäder för unga inte var “het” eller att man “hoppas” på att mer bostäder kommer att byggas.

Om Nykvarns kommun ska fortsätta att kalla sig för ung även i framtiden behöver de ta vara på sin unga befolkning. Genom att Nykvarnsbostäder sänker inkomstkraven i sin uthyrningspolicy kommer de unga som vill ha sitt första boende nära familj och vänner ha möjlighet att bo kvar i kommunen.

Simon Imner
Ordförande
jagvillhabostad.nu Stockholm

Publicerad i Södertäljeposten, vecka 21.