Vem är ung idag?

Unga, ungdomar, unga vuxna som är någonstans i tjugoårsåldern. Studenter? Det verkar svårt att finna ett passande namn för debutanterna på bostadsmarknaden. Jagvillhabostad.nu Stockholm vill att definitionen av att vara ung på bostadsmarknaden ses över.

Nära nog alla, hyresvärdar, kommuner och organisationer, tycks idag vara väl medvetna om att “unga på bostadsmarknaden” är en heterogen grupp. De betonar vikten av en fungerande gemensam kategorisering – men när det väl kommer till kritan så faller försöken kort. Varje enskild aktör väljer att avgränsa unga utifrån ett alldeles eget åldersspann. HSB:s ungdomslägenheter kan du efterfråga om du är mellan 18 och 29 år, medan de kommunala bostadsbolagen använder olika åldersspann i olika kommuner. I Stockholm gäller 18 till 24 år, i Botkyrka 18 till 30, och för Sundbyberg är gränserna 18 till 27 år.

Huruvida du ses som ung verkar alltså till stor del bero på vilken sida av kommungränsen du står på. Inte blir det lättare av att Ungdomsstyrelsen definierar unga på bostadsmarknaden som människor mellan 20 till 25, medan Hyresgästföreningen säger 20 till 27. De flesta tycks ha siktet inställt på att räkna dig som ung när du befinner dig någonstans i tjugoårsåldern, men mer än så verkar vara svårt att komma överens om.

Oavsett hur gruppen avgränsas är det viktigt att hitta en gemensam definition. Den nuvarande situationen – med förvirrande ålderskategorier – bidrar till att de unga på Stockholms bostadsmarknad hamnar i skymundan.

Stockholm befinner sig i en gyllene era med historiskt hög befolkningstillväxt, följd av storslagna visioner om hållbar utveckling. Alla vi med stockholmshjärta ser framtiden an med förväntan. Därför vore det oerhört trist om vi lät den gå oss förbi.

Samtliga kommuner i Stockholms län uppger idag att de har brist på bostäder som unga efterfrågar. Det är ett tydligt tecken på att vi riskerar att förlora den livskraft som länet besitter.

Istället för att se boendefrågan som ett övergående problem måste vi våga se viljan att leva här som grund för en välmående region, både idag och imorgon. En gemensam definition om vilka som räknas som unga löser inte i sig bostadskrisen, men det skulle underlätta för planeringen av bostäder som unga kan efterfråga.

Simon Imner, ordförande
Christopher Grönberg
Jagvillhabostad.nu Stockholm