Bostadsterapi på Sergels torg

Avsaknaden av ett eget boende kan få vem som helst att tappa fattningen. Därför erbjuder jagvillhabostad.nu Stockholm bostadsterapi för alla våra medlemmar och behövande bostadsklienter på Sergels torg lördagen den 16e juni klockan 10.00 – 12.00, i samband med ABF:s 100-årsjubileum.

Bostadsbristen växer i takt med att inflyttningen till Stockholm ökar. Unga är extra utsatta då de ofta saknar de ködagar eller ekonomiska resurser som krävs för att ta sig in på bostadsmarknaden. Istället är de utelämnade till en otrygg andrahandsmarknad där ockerhyror och såväl korta som olagliga kontrakt är vanligt förekommande.

Den stress som den otrygga bostadssituationen skapar bidrar till att många unga idag mår dåligt. Därför erbjuder jagvillhabostad.nu Stockholm nu en möjlighet att få prata av sig om bostadsbristen. Medlemmar och behövande bostadsklienter är välkomna att komma förbi vår terapisoffa på Sergelstorg 16/6 för att berätta om sina erfarenheter och få tips och råd på hur de kan ta sig vidare i bostadsdjungeln.

– Vi ser att det finns ett behov av att prata av sig. Bostadsbristen har lett till att många unga har tråkiga historier att berätta om sina försök att bryta sig i på bostadsmarknaden, säger Lisa Mörtlund, styrelseledamot i Stockholms lokalförening för jagvillhabostad.nu.

Terapi lindrar dock bara symptomen, inte orsaken till problemen. För det måste makthavare på alla instanser agera och se till så att det byggs mer. Ett bostadsbyggande som ligger i takt med inflyttningen är den enda hållbara lösningen på bostadskrisen. Men det som byggs måste också ligga på en nivå som unga har råd att efterfråga.

För mer information, kontakta:
Lisa Mörtlund, styrelseledamot, jagvillhabostad.nu – Stockholm
lisa.mortlund@jagvillhabostad.nu, 070 2800 928