Investera i Sverige!

När riksdagen idag öppnade avslutade kungen med en önskning om att bygga framtiden och statsministern tog då vid med att prata om att investera i Sverige…

Kungen avslutade sitt tal så här;

“Jag vill önska er alla, valda ombud för Sveriges folk, kraft och visdom, så att dessa värden kan lysa upp även er väg, när ni nu ska fortsätta ert viktiga arbete med att bygga för framtiden och forma morgondagen så att vardagen blir lite bättre och lite ljusare för kommande generationer.”

Nu får inte kungen vara politisk men vi hoppas att det subtila budskapet om att “bygga för framtiden” letar sig in i riksdagens ledamöter för vi behöver verkligen fler bostäder.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tog upp tråden om att bygga genom att förklara vikten av att investera i Sverige. När det kommer till bostadsfrågor sa statsministern så här;

“Sverige ska ha en väl fungerande bostadsmarknad. Det ökar människors valfrihet i livet och möjligheterna att flytta för studier eller arbete. Därför vill vi öka tillgången på bostäder. Det ska bli enklare att hyra ut i andra hand. Det ökar rörligheten och ger bland annat ungdomar fler chanser att hitta en bostad. Fastighetsavgiften för hyres- och bostadsrätter ska sänkas. Planeringsprocesserna ska effektiviseras. För att få fler studentbostäder vill vi på kort sikt stimulera byggandet av tillfälliga studentbostäder, samtidigt som vi för ett långsiktigt ökat byggande ser över nuvarande byggregler och stöder nya innovativa lösningar. Så investerar vi i Sverige.”

Vi gillar förstås att bostadsfrågan som förr sågs som icke-politik, nu letat sig in i politikens finrum. Regeringsförklaringen. Nu hoppas vi att det är en investering och inte bara tomma ord. Det är också bra att regeringen ser problemen att flytta till studier och arbete som finns idag och att fler bostäder är att komma. 

Det vi däremot är något skeptiska till är förslaget om att hyra ut i andra hand. Det finns ingen riktig utredning som visar att det finns bostäder som skulle frigöras med regeringens förslag. Om detta har vi skrivit till regeringen i remissvar till förslaget. 

Förslaget om tillfälliga bostäder kan vara bra. Vi gillar när det finns innovativa tankar runt hur ett boende kan se ut och fungera och ett sätt skulle kunna vara tillfälliga bygglov med moduler som sedan kan flyttas. Om regeringen vill satsa pengar på att arbeta med frågan så har vi redan gjort lite förstudier. Vi skulle kunna utveckla dem. Trist att det bara riktar sig till studenter – det är så många unga som saknar bostad och alla är inte studenter.

Fastighetsskatten för små hushåll och för hyresrätten får gärna ses över så att det uppstår en likvärdighet i beskattningen gentemot andra boendeformer och storlekar. Och pratar vi om att effektivisera planprocessen så blir ingen lyckligare än vi – bara regeringen tänker igenom hur allmänheten i stort och de närboende i sig, samtidigt får ett inflytande.


 Bild: Riksdagen

Sist men inte minst hölls idag förmiddag en öppen utfrågning om penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves som bland annat nämner fler bostäder som ett sätt att få en stabilare penningpolitik.