Regeringen tillsätter Bo bra på yngre dar-program

Regeringen tillsätter Bo bra på yngre dar-program Regeringen satsar 50 miljoner kronor på innovativt byggande för bostäder till unga under 2013-2016. En satsning görs även på tillfälliga bygglov för studentbostäder. Det är i linje med vad jagvillhabostad.nu har efterfrågat genom sin satsning på Bo bra på yngre dar. Idag saknas det enligt Boverket bostäder som unga kan efterfråga i 154 kommuner.

Pressmeddelande
2012-09-20 

Regeringen tillsätter Bo bra på yngre dar-program Regeringen satsar 50 miljoner kronor på innovativt byggande för bostäder till unga under 2013-2016. En satsning görs även på tillfälliga bygglov för studentbostäder. Det är i linje med vad jagvillhabostad.nu har efterfrågat genom sin satsning på Bo bra på yngre dar. Idag saknas det enligt Boverket bostäder som unga kan efterfråga i 154 kommuner.

Jagvillhabostad.nu har efterfrågat ett Bo bra på yngre dar-program för att stimulera innovationer i byggandet för unga, förstudier av mark och bättre samverkan. Regeringen satsar nu 50 miljoner kronor på innovativt byggande för bostäder till unga.

Yteffektiva och prisvärda bostäder för unga behövs för att unga ska stå sig i konkurrensen på bostadsmarknaden. Det har saknats tillräckliga incitament att bygga för unga så 50 miljoner för att kicka igång innovationer på området är en mycket bra början, säger Hanna Mörck, bostadspolitisk samordnare, jagvillhabostad.nu.

Regeringen satsar även på stöd till kommunerna för att inventera lämplig mark för tillfälliga studentbostäder. Tillfälliga bygglov kan vara ett sätt att använda mark för tillfälliga bostäder under tiden då till exempel planprocessen pågår.

Kommunerna kan bygga om de bara vill. Nu får de en morot, säger Hanna Mörck. Alla unga är inte studenter, det är därför trist att stödet bara riktar sig till studenter, avslutar Mörck.

Bo bra på yngre dar innehöll förslag om arkitekttävlingar, förstudier och nätverk. Under Almedalsveckan skrev Ulf Perbo, statssekreterare, Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier och Ann-Sofie Eriksson, SKL under på flera av förslagen. Bo bra på yngre dar är framtaget av jagvillhabostad.nu tillsammans med ArkitektStudenterna och Stockholms studentkårers centralorganisation. Läs mer på bobrapåyngredar.se

Regeringens pressmeddelande om bostadspolitiska satsningar;
regeringen.se/sb/d/15511/a/199700

För mer information, kontakta:
Hanna Mörck
Bostadspolitisk samordnare
0703-01 61 01
hanna@jagvillhabostad.nu
www.jagvillhabostad.nu