Fastighetsägarna fokuserar på diskrimineringsfrågor

Fastighetsägarna släpper idag en undersökning som visar att många av deras medlemsföretag har knappa kunskaper om diskriminering. Endast 20 procent av fastighetsföretagen har utbildat sina anställda i diskrimineringsfrågor. 32% av företagen har en uthyrningspolicy. För att få bukt på problemet har Fastighetsägarna tillsammans med bland annat DO tagit fram en guide som ska underlätta för medlemsföretagen att göra rätt.

Såväl den faktiska diskrimineringen som känslan av att bli diskriminerad är ett stort och återkommande problem på bostadsmarknaden. En av jagvillhabostad.nu:s viktigaste frågor är den om transparenta och förutsägbara bostadsförmedlingssystem. Som fastighetsägare ska det vara enkelt att göra rätt och för den bostadssökande ska det vara enkelt att förstå hur systemet fungerar. Vi blir därför glada när Fastighetsägarna prioriterar arbetet mot diskriminering.

Deras egen undersökning av sina medlemsföretag visar att endast 32% av medlemsföretagen har en uthyrningspolicy. Det är synd, då en uthyrningspolicy är ett bra verktyg för att undvika diskriminering.

För att underlätta för sina medlemsföretag har Fastighetsägarna tillsammans med bl.a. SABO, DO och Hyresgästföreningen tagit fram ett material om vad diskriminering innebär, hur en undviker att diskriminera samt hur det fungerar när ett fall går till DO. Du hittar den och undersökningen här.

Ålder som diskrimineringsgrund gäller tyvärr inte än på bostadsområdet. Där arbetar vi för att få till en förändring.