Malmö och Upplands-Väsby visar vägen för idéer

Ungbo12 har under hela september haft mässa med massor av aktiviteter. Bakgrunden är idétävlingen som är utgångspunkt för diskussionerna om vad som behöver förbättras för byggandet av bostäder för unga. Hanna Mörck från jagvillhabostad.nu var i början av september med i en workshop för att prata om problemen som gör att det byggs för lite för unga och söka lösningar. I slutet av september diskuterade Lina Glans från jagvillhabostad.nu med ett gäng herrar i branschen om vilka lösningar som behövs under parolen Vi måste våga tänka nytt! Jagvillhabostad.nu anser att regelförenklingar är en pusselbit för att öka byggandet, medan tillsättandet av ett program för innovativt byggande för unga – Bo bra på yngre dar, är en annan. Pusselbitar med skarpa kanter som passar sämre in i bostadspusslet är däremot att införa marknadshyror och att försämra konsumentskyddet för hyra av bostad i andra hand. 


 Bild: Hanna Mörck

Upplands-Väsby har en stor grusplan mitt i centrum, där det tidigare stod en byggnad. Nu ska det bli något nytt här. Väsby har genom Väsbylabs ett idéforum på grusplanen. Det finns ett flygfoto där barn och vuxna visar med klossar vad de vill se på platsen. Det finns även en eremitkoja och soppluncher som öppnar för diskussion om platsen. Hanna Mörck och Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu var på plats en lördag i september för påminna om dagens bostadsbrist för unga och Väsbys bra läge mellan två attraktiva städer för för jobb och studier; Stockholm och Uppsala. Yteffektiva bostäder, nära kollektivtrafik passar ofta ungas efterfrågan. Eller så kan man bygga snabba hus med tillfälliga bygglov till dess planen för vad som ska byggas är klubbad. Yimby var också på plats och önskade att bygga stad, medan en grupp ur publiken ville bygga en pyramid med odlingslotter i botten medan andra ville värna om parkeringsplatserna vid husen intill. Vi får väl se vad Väsbyborna bestämmer sig för. Vi hoppas bostäder för unga är en del av det beslutet!

I somras var vi i Almedalen för att berätta om Bo bra på yngre dar. Vi kunde åka hem med en övertygelse om att både politiker och branschen gillar vår idé om innovativt byggande för unga. Vi kunde även konstatera att regeringen har avsatt pengar till bostäder i årets budetförslag. 50 miljoner till innovativt byggande för unga under åren 2013-2015. Vi tolkar det som regeringens variant av Bo bra på yngre dar. Vi kan nu konstatera att alla inte bara pratar om bostadsbristen – utan nu satsar regeringen också på ungas boende. Det var på tiden!