Bostäder i Malmö

Jagvillhabostad.nu har varit i Malmö för att prata om bostäder som matchar ungas behov. Det är roligt att höra att det inte bara är vi som tänker att bra bostäder för unga ska vara yteffektiva, avdelningsbara och flexibla och nära kollektivtrafik. Arkitektbyrån Juul / Frost är inne på samma idé och spår kombinationen av kvalitativa bostäder och kostnadsoptimering en positiv framtid. Vi lyssnade till Susanne Rikardsson, affärsutvecklare på MKB (Malmös allmännytta) och Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö kommun som vill bygga blandat och menar att unga som grupp är heterogen. Det behövs fler yteffektiva bostäder men olika stora för att möta ungas behov. Det behövs fler ettor men även tvåor och treor och kanske till och med några radhus.

Diskussionen rörde sig annars om var och hur i staden unga vill och kan bo. Att cykel kan vara viktigt. Är balkong viktigt nog? Borde parkeringhyra vara marknadsmässig? Att stråk och bokaler skapar mötesplatser. Att priset per kvadrat och antalet kvadrat ofta kan bli ytterst avgörande för beslutet om att hyra/köpa en bostad som ung.

Malmö stad presenterade även siffror på in- och utflyttning där nettoöverskottet blir 5000 nya malmöbor varje år. Därtill byggs det ca 1000 bostäder i Malmö på ett år. Men bor det verkligen 5 personer per ny lägenhet och var tar de övriga  nya stadsborna annars vägen? Det vore intressant att veta med tanke på dagens debatt om boende i andra hand. Trångboddhet eller lediga rum i lägenheter? Malmö och MKB testar även nya idéer och bygger kollektivhus, centrala lägenheter utan balkong men med takterrass och vill bygga mer i Rosengård och östra sidan av Malmö.

Juul / Frost visar och berättar sen snabbt att de ritar för studentbostäder i Örebro och att de drivs av tankegångar som de kunde känna igen i jagvillhabostad.nu:s presentation om hur man bygger för unga. Kul säger vi och hoppas på fantastiska studentbostäder i Örebro!