Trygga hyror i andrahand?

Regeringen vill genomföra ett lagförslag som gör att hyran man får ta ut för att hyra ut i andra hand kommer skilja sig från hur det fungerar när man hyr i första hand. Förslaget kallas “kostnadshyra” och innebär att man får ta ut en hyra som ansluter sig till värdet på bostaden. Det är en variant av marknadshyra och jagvillhabostad.nu menar att det leder till att man kan få ta ut väldigt höga hyror.

Förslaget har ofta saluförts som att det ska hjälpa upp bristen på bostäder för unga och studenter. Tyvärr innebär höga hyresnivåer att unga i högre grad utestängs från marknaden. Unga och studenter har oftas lägre inkomster än andra grupper i samhället och mer osäkra anställningar. Studenter har i regel ca 9000 kr i månaden i 10 månader. Om de lyckas hitta extrajobb eller sommarjobb kan de ha högre inkomster. Det säger sig självt att unga och studenter inte kan betala hyror som går över hälften av deras egna inkomster. Därför är förslaget om att ändra hyressättningen i andrahandsegmentet inte ett förslag för unga.

Idag har man även möjlighet att få tillbaka en hyra som varit för hög om man går till hyrenämnden och får till en sänkning av hyran. Det är inte alltid så populärt från hyresvärdens sida att gå till en tredje part och sänka hyran. För att den hyresgäst som bor med en hög hyra inte ska bli uppsagd i samma stund som ansökan till hyresnämnden skickas in så har vi haft en lag som gör att man kan få tillbaka hyra bakåt i tiden – upp till ett år. Tidigare gick det även att få tillbaka en retroaktivt förhög hyra i upp till två år. Nu vill regeringen att retroaktiviteten ska tas bort. Det ska fortsatt gå att gå till hyresnämnden – men inte bakåt i tiden. Om regeringens förslag går igenom är det svårt att se att många kommer att ansöka om en hyressänkning. I vart fall inte förrän man har en ny bostad att flytta till. Vi vill ju inte spekulera men det är inte omöjligt att hyresvärden tycker att hyresgästen är obekväm och säger upp denne om hyresgästen går till hyresnämnden.