Bostadsforum med bostadsministern

Byggmästarföreningen och Kommunförbundet Stockholmslän (KSL) bjöd till Bostadsforum – från ord till handling – när kommer resultaten? Någon talare sade lite självironiskt att det är lustigt att vi just ska prata i forumet. Förvisso sant men det är också viktigt att lägga en god grund. Under dagen framkom att det finns flera saker för var aktör att bita tag i.

Forumet tog upp frågorna;
Vad har hänt sedan nya PBL kom?
Varför byggs det så få bostäder?


 Bild: Hanna Victoria Mörck

En panel bestående av representanter för Boverket, Besqab, Länsstyrelsen och Vallentuna kommun diskuterade dels hur PBL – Plan och bygglagen kan blir bättre, men också hur kommunerna kan organisera sitt arbete bättre genom att bland annat kvalitetssäkra processer och jobba i team. Under dagen kom även åsikten fram att kommuner tjänar på att samverka över kommungränserna både gällande bostadsförsörjning och expertkompetens i planprocessen.


 Bild: Hanna Victoria Mörck

Bostadsminster Stefan Attefall berättade sen om sina satsningar. På frågan om hur bostadspolitiken kommer påverka valrörelsen sa Attefall att han troligen kommer vara mer populär i valrörelsen 2018 än 2014 med tanke på hur lång tid det tar innan förändringar kommer till stånd i byggvärlden. Attefall menar även att dagens hyreslagar fungerar bra och att de inte bör förändras innan vi åtminstone ser effekterna. I hyresförhandlingarna kommer parterna allt som oftast överrens. I stockholm däremot kan det vara svårare…

Presentationer från dagen finns här