Vi har länge kämpat för lägre parkeringsnorm

Jagvillhabostad.nu har länge drivit att höga P-normer hindrar att mark används mer effektivt, framförallt när unga idag ofta inte äger en egen bil. I våra byggprojekt har vi också sett till att ha en låg P-norm. Nu skriver företrädare för de politiska ungdomsförbunden GU, LUF och CUF att parkeringsnormen bör tas bort.


Kan vi göra hus istället för parkering?  Bild: Hanna Victoria Mörck

Parkeringsnormen eller P-normen är inte en lagstadgad regel men en norm som kommuner styr själva över. Normen anger hur många parkeringsplatser som bör byggas när det byggs i staden. I vårt projekt Björketorpsvägen i Råcksta är planen 0,3 i P-norm. Detta när normen ofta kan ligga i närheten av 1.

Ungdomsförbunden Grön Ungdom, GU, Libarala ungdomsförbundet, LUF och Centerns ungdomsförbund, CUF har nu gått ihop och skrivit en debattartikel i DN (2012-10-13) där de föreslår att parkeringsnormen i sig bör tas bort. Bilisterna ska betala ur egen ficka vad en parkering kostar menar de. En borttagen parkeringsnorm gör att det är upp till var och en att planera parkering i samband med byggprojekt eller annars. Det skulle göra att parkeringen släpptes ut på marknaden.

Jagvillhabostad.nu är smickrade av att andra plockar upp en av våra profilfrågor. Det är onödigt att bygga dyra parkeringsplatser om de ändå inte behövs. Däremot ska vi inte förhasta oss. Kanske är det lika bra att ta bort parkeringsnormen men först bör frågan harvas lite med berörda grupper. Bland annat varutransportörer, äldre och funktionshindrade kan vara grupper som vi alla är måna om att kan komma fram i staden och som samtidigt kan behöva en parkeringsplats. Utan norm finns inget som garanterar att det finns parkeringsplatser och med en marknadslösning på priset kan detta bli långt högre än vad som är rimligt i ett samhälle. Men roligt förslag är det allt.

Tack för att ni tog upp passningen!

Läs de politiska ungdomspartiernas förslag här.