Fysisk eller ekonomisk tillgänglighet?

Finns det en konflikt mellan fysisk tillgänglighet och ekonomisk tillgänglighet till bostäder idag? Vi och många andra fick frågan om hur vi ser på på debatten om tillgänglighet. Stadsarkitekt Björn Siesjö, Göteborg bjuder in till debatt i Älvrummet och Stefan Attefall ber boverket att se över regler.

Vad tycker du om att bostadsministern vill sänka kraven på tillgänglighet? 

Astrid Steen, ordförande Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

– Att bygga tillgänglighet är inte dåligt för några grupper. Tillåt inte politikerna att bygga in otillgängligheten i Göteborg i hundra år till. Låt inte heller byggherrarna vältra över kostnaderna för anpassning på oss skattebetalare. En Stad för Alla, ska vara en Stad för Alla och inte En stad för Vissa.

Andreas Brendinger, regionchef Sveriges Byggindustrier Väst

– Bostadsbristen är märkbar och hämmar på sikt tillväxten. Att underlätta byggandet genom översyn av regelverken och en begränsning av kommunernas särkrav välkomnas. Förhoppningsvis påskyndas därmed planprocessen och boendekostnaden kan hållas på en rimlig nivå.

Sissela Nordling Blanco, talesperson Feministiskt initiativ

– Tillgängligheten i samhället måste öka. Det behöver också byggas fler bostäder. Att bostadsministern försöker bygga upp en motsättning för att sänka kraven för tillgänglighet är skandal.

Ulf Kamne (MP), ordförande i fastighetsnämnden

– Tillgängligheten ställs ofta mot boendekostnad, men höga hyror beror inte på något sätt bara på höga byggkostnader utan på marknadsprissättning. Samtidigt som Attefall pratar om billiga bostäder har regeringen infört marknadshyror så att högsta möjliga hyra tas ut oavsett byggkostnad.

Kjell Björkqvist, 1:e vice ordförande, byggnadsnämnden

– Den akuta bostadskrisen för studenter måste lösas så snabbt som möjligt. Tillfälliga bygglov, att tänka i nya banor och inte var rädd för att pröva ny lösningar är ett måste om vi ska kunna utvecklas till den kunskapsstad som Göteborg vill.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen

– Självklart är vi för så hög tillgänglighet som möjligt men det är inte rimligt att enbart hyresgästerna betalar. Vill samhället ha 100 procent tillgänglighet måste hela skattekollektivet betala. Notera att ingen kräver att villaägare och bostadsrättshavare själva betalar för 100 procent tillgänglighet.

Kristina Bergman Alme (FP), ledamot i fastighetsnämnden

– Alla kan vara studenter, alla kan behöva besöka studenter, men priset för att alla alltid ska kunna göra allt måste ibland vägas mot priset för att de flesta ska kunna leva drägligt. Det är politikens dilemma. Lite mer frihet skulle inte skada, men alla regler kan inte kastas överbord.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

– Sverige har ambitiösa mål avseende tillgänglighet. Det är bra och kan utvecklas ytterligare. Med insatser i befintliga bostäder kan mycket göras för att förbättra tillgängligheten generellt och utrymmet för enskilda undantag bland nybyggda bostäder ökar. Allt eller inget är ingen konstruktiv linje.

Hanna Mörck, bostadspolitisk samordnare, jagvillhabostad.nu

– Att man en gång i tiden byggt bostäder som passar unga så behöver inte det betyda att bostäderna är utdömda för andra åldersgrupper för all framtid. Därför är tillgängligheten en viktig aspekt. Att generellt förenkla byggreglerna tror vi är bra för att de ska matcha ungas efterfrågan.

Thaher Pelaseyed, ordf. Vänsterpartiet i Göteborg

– Vårt mål är ett land där alla är fullt delaktiga i samhällslivet. Av högerregeringens skattesänkningar att döma finns det pengar i Sverige. Nu krävs det att dessa pengar kommer ungdomar och studenter – oavsett förutsättningar – till del.

Artikeln publicerad i Göteborgs Fria 2012-10-08