Samsyn om ny modell för stadsplanering

Älvstrandsmodellen är passé. Vi behöver ett nytt sätt att planera staden Göteborg. Vår Älvstadsmodell är en bättre väg att gå. Den kan också kompletteras med goda exempel från Malmö, skriver styrgruppen för tankesmedjan Levande Staden.

Vi är mycket glada över den fantastisk respons som vårt inlägg om Älvstrandsmodellen väckt bland medborgare, politiker från alla läger och från näringslivet (GP Debatt 14/9) . Det finns uppenbarligen en bred samstämmighet om att det nu är dags för Göteborg att vända blad och gå vidare. Älvstrandsmodellen har gjort sitt och vi måste nu tillsammans välja en ny väg framåt för att nå nya mål.

Märklig målbild
Vi behöver hitta bättre sätt att frigöra stadens tillväxtkraft och i det arbetet är alla inspel välkomna. Det är bara i ett öppet, kritisk samtal som olika alternativ kan utvärderas och vägas mot varandra. Därför är det roligt att Ronny Reinholdsson återigen fattar pennan och ger sig in i debatten (GP Debatt 1/10) med friska tag. Reinholdsson vill uppenbarligen inte se fler täta, myllrande innerstadskvarter eftersom de enligt hans bedömning är “tråkiga”. I stället vill han hämta inspiration från 1960-talets miljonprogramsbyggande. Det är, för att uttrycka det försiktigt, en ovanlig målbild.

Malmöexemplet är intressant
Hans exempel från Malmö är dock intressant och borde utan problem kunna appliceras inom ramen för den övergripande Älvstadsmodell vi föreslagit. Reinholdsson uttrycker även tveksamhet inför att ge stadsarkitekten en mer aktiv roll. Vi har dock fullt förtroende för vår nuvarande stadsarkitekts förmåga att på ett konstruktivt sätt bidra till stadens utveckling.
Vilka alternativa modeller och planprinciper som Göteborg borde använda sig av i framtiden ska vi självklart fortsätta att diskutera. Men en utgångspunkt borde då vara att de säkerställer ett stort demokratiskt inflytande på helhetsnivån, stärker konkurrensen och skapar förutsättningar för en effektiv nyproduktion av spännande, integrerade och dynamiska stadskvarter i vår framtida innerstad och regionkärna. Kort sagt, raka motsatsen till dagens Älvstrandsmodell.

Styrgruppen för tankesmedjan Levande Staden

Jan Jörnmark, docent
Magnus Ersman, Fastighetsägarna
Anders Gardebring, Yimby
Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier
Lina Glans, jagvillhabostad.nu
Lars Strömgren, Urbanisma
Martin Sahlin, SSCO
Johannes Åsberg, Yimby

          * * *

Tankesmedjan Levande Stadens slutreplik är publicerad i
Göteborgs Posten 2012-10-04

Replik från Ronny Reinholdsson, fd stadsarkitekt, i
Göteborgs Posten 2012-10-03
Tankespedjan Levande Stadens debattartikel i
Göteborgs Posten 2012-09-18