Bostadskrisen, staden, boendet

Bostadskrisen
– staden, boendet och byggandet med nya perspektiv

Jagvillhabostad.nu har varit i Växjö och pratat om hur stor bostadsbristen är och om vad man kan göra åt den. Trästad12 har i sin konferens lagt stor vikt vid bristen på bostäder vilket gav intressanta perspektiv från hus på höjden i Växjö, multifunktion från Hongkong, FN:s arbete för hållbar utveckling, konstnärernas syn på staden, industriellt byggande i Eksjö och hur gammalt och nytt kan samsas i Västervik.


 Bild: Hanna Victoria Mörck

Jagvillhabostad.nu har varit i Växjö och pratat om hur stor bostadsbristen är och om vad man kan göra åt den. Det visar sig att fler än jagvillhabostad.nu menar att det finns mycket att göra och att det inte är så svårt.

Linnestudenternas ordförande beskrev situationen för studenterna i Växjö som har gått från lindrig bostadsbrist till allvarlig bostadsbrist. Johanna Holm Bodin från Basark visade att det finns mer innovationer kvar att göra på tillgänglighetsområdet. Det finns t ex en prototyp på en vridbar toalett som gör det lättare att hoppa på och av från en stol. Dessvärre finns toaletten ännu inte i produktion. Inger Bergström, docent i stadsbyggnad, Chalmers tog upp tråden att det behövs fler mindre bostäder i upp till ca 50 kvadratmeter. Detta då vi förr byggde för kärnfamiljen medan vi idag bor annorlunda och det finns fler ensamhushåll. Det saknas alltså mindre bostäder som ofta passar bättre till t ex unga och äldre. Inger menar också att forskning tyder på att förtätning ökar på värdet på omkringliggande bostäder.


 Bild: Hanna Victoria Mörck

Det finns goda exempel på att det går att bygga billigt och bra. Det visade bland annat Växjö kommun som har byggt Alabastern, ett 16 våningshus till en relativt låg byggkostnad per kvadrat. Huset innehåller även en variation på storlekar på lägenheter och har en hyresnivå som ökar med höjden. Det gör det möjligt att i högre grad blanda boende med olika preferenser gällande storlek och hyresnivå.

Eksjö kommun har även de byggt bostäder. Byggkostnaden är högre per kvadrat än vad Växjö kommun lyckats med i Alabastern. Positivt är att Eksjö i planeringsfasen utgick från en maxhyra på 1300 kr/kvm och att detta synsätt fick vara vägledande i planeringen. Att utgå från en målhyra och sedan räkna baklänges för att se vilka kostnader som inryms i den ramen är ett sätt att kunna pressa kostnaderna och koncentrera byggprojektet till det som ger kvalitetsbostäder till ett lågt pris. Det var så som jagvillhabostad.nu byggde Villbo-huset i Huddinge tillsammans med Huge fastigheter. Eksjö utgick även från att bygga i trä och från att använda industriellt producerade bostäder – så kallad prefab – prefabricerat.


 Bild: Hanna Victoria Mörck

Att byggbranschen behöver tänka mer industriellt och göra som andra branscher och söka effektiviseringar av produktionen var något som arkitekten Fredrik von Platen talade om. Fredrik menade att byggarbetsplatser är allt för oorganiserade och att det leder till fler fel och till att effektiviseringar inte görs. Ett sätt att nå en högre effektivisering är då att i högre grad använda prefab för att på så sätt kunna få till stånd ett industriellt byggande och samtidigt kunna kvalitetssäkra processen.

Läs mer om Trästad och om konferensen här