Ett socialt blandat boende i Göteborg

Göteborg stad har gjort en övrsiktlig inventering av hur man löser segregationen i andra europeiska länder. Slutsatserna är många och ännu relativt lösa men tydligt är att Sverige en gång i tiden kunde och byggde för alla samhällets grupper genom t ex. allmännyttan. Idag har spelreglerna förändrats för allmännyttan och det har därmed blivit svårare att uppfylla lagkraven på att försörja kommunens innvånare med bostäder.

Nästan alla andra europeiska länder har t ex begärt undantag från konkurrenskraven gällande social houising – dvs. att bygga för ekonomisk svagare grupper. Sverige har inte begärt något undantag. Många andra länder utför också bostadsbyggande och bostadsförvaltande inom non-profit företag.

Bakgrunden till rapporten är Göteborgsstad vilja att minska segregationen i staden som uppges vara hög. Jagvillhabostad.nu har länge sagt att vi inte vill bygga kategoriboenden eller områden som enbart har unga som boende utan att vi hellre ser en ökad blandning vid byggande både i enskilda hus och sett över ett område. Det ska bli intressant att se hur staden går vidare med detta.