Kommunerna har ansvar för allas rätt till bostad

“Försörjning” kan bli “planering”. Boverket föreslår en modernisering avden tolv år gamla Bostadsförsörjningslagen. Jagvillhabostad.nu tycker inte att så mycket har hänt på tolv år. Det har varken blivit fler bostäder eller ett helt nytt språk. De gamla orden funkar. Dessutom lägger de mer ansvar på kommunen.

Sammanfattning av remissvaret

Misslyckande får inte döljas i ord om modernisering
Jagvillhabostad.nu är skeptiska till de nya begrepp som införs då dessa kan tolkas som en lägre nivå av ansvar för det offentliga att “försörja” medborgarna med bostäder. Det är oansvarigt i rådande läge med hög bostadsbrist i hälften av landets kommuner. Att då dölja misslyckandet att skapa möjligheter för unga att hitta en bostad med en mening om uppdatering och modernisering av en tolv år gammal lag är högst beklagligt. Med den nya terminologin avskaffas kommunernas ansvar för att bostäder inte bara planeras utan även byggs och tillhandahålls till kommunens medborgare.

Jagvillhabostad.nu är positiva till en syftesparagraf men hade önskat en tydligare inkludering av inflyttande unga i kommunernas ansvar och planering. Jagvillhabostad.nu är också positiva till att innehållet i kommunernas planer/program preciseras och till att länsstyrelsens förtydligade roll.

Jagvillhabostad.nu har länge önskat ett mer varierat byggande och boende. Det är därför välkomnat att det förs fram ett förslag där bostadsföretag kan få ett allmänt uppdrag att variera boendet. Dessvärre läser vi att det inte finns något krav eller mål kopplat till paragrafen där det anges att det är hela bostocken som ska varieras och inte enbart utbudet av hyresrätter. Jagvillhabostad.nu föreslår istället att den aktuella punkten 1 i paragraf åtta ska lyda; “få ett varierat utbud av bostäder genom att upprätta hyresbostäder”

Gällande bostadsförmedlingar görs inga större förändringar. Jagvillhabostad.nu ser gärna att bostadsförmedlingar används mer och oftare i samverkan mellan kommuner med samma bostadsmarknad.

Bostadsbyggande bör ses som ett allmänintresse
Jagvillhabostad.nu ser gärna att bostadsfrågorna får en ökad prioritet och uppfattar det som att detta bör bli effekten av tillägget.

Policy för markanvisningar bör öka transparensen
Jagvillhabostad.nu ställer sig positiva till statskontorets förslag om att införa ett krav på markanvisningspolicy hos kommunerna. Det ökar transparensen och har potential att ge den välbehövliga konkurrensen till bostadsmarknaden. För att ett krav på markanvisningspolicy ska få avseedd effekt behöver policyn respekteras och användas. Om efterlevnaden inte sker blir det paradoxalt nog svårare att få en översyn över markanvisningsprocessen där insiders får en stor fördel framför outsiders. Därför kommer länsstyrelsens roll med råd och stöd och samordning att spela stor roll.

Läs hela remissvaret från jagvillhabostad.nu angående regeringskansliets remiss om översyn av Bostadsförsörjningslagen och om ett eventuellt krav på markanvisningspolicy här bredvid. Eller klicka här >>