Har vi en bostadsbubbla?

Under februari ställde Sveriges byggindustrier frågan om Sverige har en bostadsbubbla. Seminaret var välbesökt och hade en initierad panel. Slutsatserna går isär men panelen var i stort sett enig om att bostadsmarknaden inte är kraftigt överskattad och att en bubbla såsom IT-bubblan inte existerar idag på bostadsmarknaden. Om bostadsmarknaden har mindre övervärden fanns inte samma enighet om. Idag presenterar även FI en rapport om att bolånetaket fungerar – vi lånar mindre och amorterar mer idag. 


 Bild: Hanna Victoria Mörck

Ingen krasch på g

Evidens, som gjort rapporten “Har vi en bostadsbubbla?” åt Sveriges byggindustrier presenterade först sina slutsatser. Stor del av rapporten går åt till att förklara en skillnad mellan stora bubblor/krascher och övervärden. Ungefär som IT-bubblan/kraschen eller 1600-talets tulpanlöksbubbla/krasch jämfört med att priset på bostäder kan gå ner något men inte helt krascha och underminera ekonomin i landet. Ett övervärde kan vara att priset och värdet inte är detsamma utan att priset är högre än det egentliga värdet på en bostad.

Påverkar bostadsbristen Sveriges ekonomi?

Skillnaden är viktig då riksbanken tar hänsyn till hur bostadsmarknaden ser ut när de sätter räntan. Om riksbanken ser att bostadsmarknaden skulle kunna påverka ekonomin negativt så gör det att räntan kan sättas med hänsyn till bostadsmarkanden. Det gör i sin tur att andra hänsyn kan få stå tillbaka som t ex sysselsättning.

Paneldeltagarna var;
Annika Winsth, chefekonom på Nordea
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH
Bengt Hansson, utredningschef på Boverket
Aino Bunge, stabschef för ekonomisk analys på Finansinspektionen
Ted Lindqvist, Evidensgruppen 

Oklart om övervärden finns

Slutsatserna från seminariet går åt lite olika håll då Bengt Hansson från Boverket i högre grad såg bubbeltendenser på bostadsmarknaden än övriga deltagare. Aino Bunge från finansinspektionen (FI) försvarade bolånetaket som ett verktyg för att minska lånegraden på bostadsmarknaden.

Bolånetaket stänger ute unga

jagvillhabostad.nu menar att just bolånetaket som verktyg stänger ute unga och gör det särskilt svårt för de som idag är “outsiders” att komma in på bostadsmarknaden. Där får vi medhåll från t ex Annika Winsth på Nordea medan FI menar att just bolånetaket är till för att skydda outsiders från att ta för höga lån.

Våga bygg mer

I övrigt var alla rörande eniga om att det behöver byggas mer för att få en bostadsmarknad i balans. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, sa att vi är förhäxade av risker och att vi måste våga satsa mycket mer. Andra var inte helt villiga att kasta säkerhetsaspekter överbord.

FI: bolånetaket fungerar

Idag presenteras även en rapport från finansinspektionen om att bolånetaket fungerar. Amorteringsgraden har ökat men inte tillräckligt menar Stefan Ingves, riksbankchef och vi lånar mindre i Sverige idag.

Läs rapporterna

Rapporten från Sveriges byggindustrier/Evidens går att läsa här >>

Boverkets kommenterar förekomsten av bostadsbubblor så här >>

Finansinspektionens om bolånetaket kan läsas här >>