Remissvar på Boverkets förslag till regeländringar i BBR (Boverkets byggregler)

Remissvar: Konsekvensutredning BBR 2014 – revidering av Boverkets byggregler (BBR)                                                                                                                                                                            DNR: 1201- 2770/2013                                                                                                                           Jagvillhabostad.nu:s synpunkter på Boverkets förslag av ändringar i Boverkets byggregler

Funktionsdelning

Boverkets förslag: Sida 32, stycke 3:2261, 3

Föreslås att funktionerna daglig samvaro samt sömn och vila helt eller delvis kan överlappa varandra i student- eller ungdomsbostäder om högst 35 m2. Det föreslås också att funktionerna måltider och hemarbete  helt eller delvis kan överlappa varandra. Det betyder att det går bra att använda soffan som säng och det räcker med ett bord som kan användas växelvis både för måltider och för hemarbete. Förslaget syftar till att öka möjligheten  att bygga student- eller ungdomsbostäder med mindre boarea.

jagvillhabostad.nu anser att förslaget om funktionsdelning är positivt i och med att fler bostäder kan byggas till ett lägre pris. Däremot ser organisationen det som en farlig trend att det ständigt byggs mindre och mindre lägenheter. Denna typ av lägenhet passar en del men långt ifrån alla unga vuxna.

Gemensamma rum för personhygien

Boverkets förslag: Sida 34, stycke 3:226

Föreskriften föreslås ändras så att bostädernas rum för personhygien får flyttas till gemensamma utrymmen och ska finnas i nära anslutning till de enskilda bostäderna. Dessutom föreslås att inte mer än fyra enskilda bostäder avsedda för en person får dela ett gemensamt rum för personhygien.

jagvillhabostad.nu anser att fyra personer som delar hygienrum är för många. I praktiken skulle det exempelvis kunna innebära att de boende inte kan använda hygienrummet när det finns behov. För att detta ska kunna fungera, och för att en hög nivå av hygien ska kunna hållas, krävs stor hänsyn och respekt bland de som delar hygienrum, något som kan skilja sig avsevärt mellan människor. jagvillhabostad.nu vill påminna om att i studentboenden har de boende ingen kontroll över vilka de medboende blir. Om dessutom två personer delar lägenhet blir antalet personer som använder hygienrummet avsevärt större än det tänkta antalet.

Direkt solljus

Boverkets förslag: Sida 57, stycke 6323

Student- eller ungdomsbostäder om högst 35m2 undantas kravet från direkt solljus.

jagvillhabostad.nu anser att tillgång till direkt solljus kan vara ett viktigt bidrag till känslan av ett tryggt boende och att ha ett riktigt hem. Att trivas i sin bostad och känna “hemkänsla” blir kanske extra viktigt om det förutsätts att ungdoms- och studentbostäder inte kommer att innehas av samma person under en längre tid.

Under avsnittet om direkt dagsljus påtalar Boverket att de negativa effekter förslaget skulle kunna medföra kan antas ha en ytterst liten påverkan eftersom att ungdoms- och studentbostäder förutsätts användas under begränsad tid. Boverket menar även att man kan anta att studenter själva indirekt accepterar en försämrad kvalité eftersom att de själva valt att bo i exempelvis ett studentboende. jagvillhabostad.nu vill påpeka att unga som tvingas välja mellan att vara bostadslös eller bo i en bostad där många avkall på tidigare regelverk har gjorts, därför att de inte har någon annan möjlighet, inte automatiskt godkänner dessa ändringar som acceptabla.

 Jagvillhabostad.nu

Under fliken länkar och dokument på denna sida kan du ladda ner remissvaret i sin helhet samt Boverkets remiss.