Bostadsvrålet – För allas rätt att bo

Bostadsvrål höjer rösten för allas rätt att bo

Ett 30-tal organisationer går samman för ett gemensamt initiativ under namnet Bostadsvrålet. Deras första arrangemang blir ett nationellt Bostadspolitiskt Forum på Tensta konsthall 17-18 maj där bostadskrisen kommer behandlas ur ett boendeperspektiv.

– Vi befinner oss mitt i en pågående bostadskris där rätten till bostad har satts ur spel. Vi är många organisationer och nätverk som kämpar för boendes rättigheter. Nu går vi samman och höjer vår röst för att ställa krav på en fungerande bostadspolitik, säger Irma Ortega, verksamhetschef för organisationen jagvillhabostad.nu.

Bostadspolitiskt Forum blir en mötesplats för alla som intresserar sig för frågor rörande nyproduktion, upprustning, utförsäljningar och ombildningar av allmännyttan. Helgen 17-18 maj arrangeras workshops, panelsamtal, kulturinslag och debatter om bostadspolitik i Tensta konsthall. Rätten till bostad är en förutsättning för att individer och samhälle ska fungera och utvecklas. Bristen på bostäder är ett samhällsproblem som alla förlorar på. Målet med ett Bostadspolitiskt Forum är att lyfta frågan om en social bostadpolitik inför valet 2014 och för att skapa en plattform för kunskapsutbyte.

– Vi konstaterar att många av de utredningar som släpps gällande bostadskrisen är produkter från byggindustrins egna lobbyorganisationer. Det fungerar inte att de som själva är en del av problemet också är de som presenterar lösningarna. Vi menar att utgångspunkten måste vara de boendes perspektiv om vi ska lösa bostadskrisen på ett hållbart sätt. Därför har vi gått samman i ett bostadsvrål, menar Sofia Eriksson som är ordförande för Kvinnors Byggforum och en av arrangörerna.

 

Bostadspolitiskt Forum är öppet för allmänheten 17-18 maj kl 10-17 på Tensta konsthall. Gratis inträde. För helgens program, besök bostadsvralet.nu/program

 

Bostadspolitiskt Forum arrangeras i samarbete med Tensta konsthall

Medverkande organsiationer: Jagvillhabostad.nu, ett flertal lokala grupper inom Hyresgästföreningen, SSCO, Pantrarna, Staden vi vill ha, Järvas Framtid, Sveriges Arkitekter, arbetsgruppen för Barkassvägen/Lidingö, PRO- Pensionärernas riksorganisation, Kvinnors Byggforum, Allt åt alla, Linje 19, Urbanisma, Centrum mot rasism, Malmö mot diskriminering, Hyresgästernas Boendetrygghet, UDPF, RFSL, YIMBY, Biskopsgårdens framtid, Förbundet unga röreslehindrade, Nätverket Pennygångens framtid, Street Gäris m.fl